CART-Ddbcma, en ny CAR-T behandling

ASH, The American Society of Hematology, har deres årlige samling I December med titusinde deltagende hæmatologer fra hele verden. I år præsenteredes en ny CAR-T behandling, CART-Ddbcma, fra Bristol Meyers Squibb.

Læs mere »

Sundhedsministeren – stram op!

Sundhedsminister Sophie Løhde er helt klar over, at Medicinrådets sags- behandlingstider er for lange, og det ønsker hun, at Medicinrådet strammer op på. Det fremgik af et samråd i folketingets sundhedsudvalg den 21. november. Dansk Myelomatose Forening deltog og vi var i særlig grad glade for at ministeren understregede at Folketingets syvende princip skal overholdes –

Læs mere »

CAR-T , kun et spørgsmål om tid?

ASH afholdes hvert år i december og er verdens største konference for hæmatologer. I år samledes tusinder af hæmatologer fra hele verden i San Diego, USA. Efter at have overværet præsentationerne på ASH er Ulf Frølund Thomsen, medlem af Medicinrådets Fagudvalg for knoglemarvskræft og overlæge på Hæmatologisk Afdeling på Roskilde Sygehus, ikke i tvivl: CAR-T

Læs mere »

CAR-T behandling: Bedre livskvalitet

CAR-T cellebehandlingerne er engangsbehandling der giver myelomatosepatienter mulighed for at leve uden løbende behandling og indlæggelser. Det er derfor ikke overraskende at undersøgelser også viser forbedret livskvalitet efter CAR-T behandlingen. Resultatet er fra CARTITUDE-4 forsøgsprotokollen og omtales bl.a. i Hæmatologisk Tidsskrift d. 13. december 2023. Facebook Twitter LinkedIn

Læs mere »

CAR-T og sekundær cancer?

Rigtig mange behandlinger af myelomatose kan forårsage det, der kaldes sekundær cancer. Det betyder, at risikoen for at udvikle en anden kræfttype øges. Dette gælder for eksempel for revlimid og ved højdosis kemoterapi og stamcelletransplantation anslås det, at op til 3 procent af patienterne vil udvikle leukæmi, og der er også risiko for andre kræfttyper.

Læs mere »

Nyhedssiden bliver aktiv igen

Der sker så meget her omkring årskiftet til 2024 så vi har valgt at åbne vores nyhedsside igen. For de historisk interesserede har vi også valgt at lade de “gamle nyheder” stå. Aktuelt kan du også finde rigtig meget nyt omkring vores kampagne, Giv os tid, der handler om at sikre danske kræftpatienter adgang til

Læs mere »

HASTER: Forsøgspersoner med nervesmerter i fødder eller hænder søges

Danske myelomatosepatienter søges til videnskabeligt forsøg med behandling med Capsaicin eller TENS imod neuropatiske smerter Tilmeldingsfrist 1. marts 2022 (bemærk at fristen er udskudt ifht. den oprindelige dato, det skyldes at opstartmødet på grund af COVID er udskudt). Du skal kunne opfylde disse tre kriterier for at deltage: Du skal have neuropatiske smerter i fødder

Læs mere »

Film fra seminaret d. 5. november 2021

Hvis du ikke kunne deltage på det velbesøgte patientseminar foreningen afholdt i Middelfart d. 5. november 2021, så har du her chancen for at se oplæggene. Og hvis du var med har du helt sikkert lyst til at se lidt igen og benytte dig af lejligheden til at fokusere på det du fandt mest spændende

Læs mere »

Søren Dybdahl er død

Formanden for Dansk Myelomatose Forening, Søren Dybdahl, sov stille ind den 19. oktober. Vi er dybt taknemmelige for han store indsats. Af Lisbeth Egeskov Det er med stor sorg, vi må meddele, at vores vellidte formand for Dansk Myelomatose Forening igennem næsten fire år, Søren Dybdahl, er død 58 år gammel. Han vil være dybt

Læs mere »