Bøger om at leve på trods

Af Lisbeth Egeskov

Bøger eller blogs på internettet kan være venner i nøden, når man er ramt af sygdom, smerter og angst for døden.

Når man rammes af myelomatose kan livet pludselig føles radikalt anderledes. Det kan være svært at se på verden med de samme øjne som før diagnosen, for man har jo – i al nøgternhed – fået en dødsdom. Ikke her og nu, ganske vist, men det bliver alligevel sværere at undgå at se sin egen dødelighed i øjnene.

Selv om det ikke er en hemmelighed, at alle mennesker skal dø på et eller andet tidspunkt, kan en diagnose som uhelbredelig kræft lave en del ballade i ens følelsesliv.

Pludselig føles det, som om der er sat dato på døden. Man kan ikke længere slippe af sted med at tænke: ”hvis jeg dør”, men tvinges til at tænke ”når jeg dør.”

Det er her, nytten viser sig af bogen, selvhjælpsbogen eller andres dagbøger om at leve med sygdom og dødelighed og alligevel leve fuldt ud på trods. God læselyst.

 

 

Blandt løver

– om alvorlig sygdom, livsmod og livsbevidsthed

blandt-loeverSkulle dette virkelig til, før jeg kunne tage mit liv alvorligt?” spørger mange mennesker, når de rammes af sygdom, ulykke eller død.

Blandt løver fokuserer på den specielle form for forandring, som livstruende sygdomme fører med sig. Den handler om, hvordan vi kan flytte opmærksomheden fra sygdom, angst og overlevelse til dødsbevidsthed og livsenergi.

Vores iboende dødsangst for at forsvinde, for kontroltab og for adskillelse kan få neuroser til at blomstre og dermed svække friheden til at leve livet.

I den reviderede udgave af bogen fra 2010 tager forfatteren Marianne Davidsen-Nielsen i endnu højere grad fat i de tilknytnings- og adskillelsesprocesser, som er grundlaget for at kunne leve håbefuldt med sin sygdom. Herudover er der tilføjet et kapitel om den udfordring det er at arbejde i løveland, som behandler og hjælper.

Bogen henvender sig til alle, som skal klare den eksistentielle udfordring, det er at leve med en livstruende sygdom. Den er samtidig beregnet for læger, sygeplejersker og andre behandlere, som arbejder professionelt med liv og død.

 

 

Som at se på solen

– at leve med døden

som-at-se-paa-solenForfatteren, Irvin D. Yalom, født i 1931, er en berømt amerikansk psykiater, terapeut og forfatter. Hans erfaring er, at angst for døden ofte har (for) stor indflydelse på menneskers livskvalitet og velvære. Om vi vil det eller ej, ligger døden forude, og vi kan derfor lige så godt finde en positiv måde at håndtere det det på – og dermed få et meget bedre liv, mens vi er her.

En voldsom oplevelse, skilsmisse, dødsfald eller sygdom kan ofte være en øjenåbner, der kan få os til at indse vores dødelighed og inspirere os til at ændre vores prioriteringer: Tale mere med dem vi elsker, være sammen med familien, tage chancer og få oplevelser vi ellers ikke turde tage – og værdsætte livets skønhed og glæder mere.

Også en anden af Yaloms nyere bøger handler om vores forhold til døden – og ikke mindst om at leve livet meningsfuldt, før det er slut: Døgnfluernes dans, som udkom i 2015.

 

Sara Bros dagbog

sara-bros-dagbog

Bogen er fra 2004, og udkom få år efter at forfatteren i en alder af 27 år fik konstateret brystkræft. Hun var nyforelsket og studievært på P3, og sygdommen uventet kom. Bogen er er en beretning om at blive ramt af en livstruende sygdom på et tidspunkt i livet, hvor døden ligger meget fjernt.

 

 

 Lev med livets katastrofer

lev-med-livets-katastrofer– sådan bruger du kroppens og sindets visdom til at håndtere stress, smerte og sygdom

Bogen er et hovedværk i mindfulness-litteraturen. Forfatteren, mindfulness-guruen Jon Kabat-Zinn, fortæller hvordan meditations- og yoga-teknikker kan modvirke stress, skabe balance og velvære i krop og sind og forbedre livskvaliteten.

Ved at træne og integrere mindfulness i dit liv fra øjeblik til øjeblik og fra dag til dag kan du lære at håndtere kroniske smerter, fremme optimal helbredelse, reducere angst og styrke din generelle modstandskraft.

Lev med livets katastrofer er en bog for unge og gamle, raske og syge og alle dem, der ønsker at leve et sundere, rigere og mere meningsfuldt liv.

 

Tabuknuseren

tabuknuserenTo søstres fortælling om brystkræft

Det er fint at vide, hvor man kan købe en paryk, men hvad hvis man ikke ønsker at gå med paryk? Hvordan tackler man dødsangst, familieliv og karriere, når man konstant er på hospitalet? Det og meget andet giver søstrene Josina og Josephine Bergsøe deres bud på i en åben og anderledes bog om brystkræft, fyldt med fotos af deres skaldede isser, bryster – og mangel på samme. Bogens forfatter er Britt Nørbak.

 

At være dødelig

at-vaere-doedelig– om livsforlængelse og livskvalitet

Bogen handler om vores oplevelse af dødelighed anno 2016. Om at fremskridtene i sundhedsvæsnet kan gøre døden så abstrakt, at vi får svært ved at forholde os til den. Vi forstår efterhånden ikke, hvorfor døden ikke bare kan kureres.

Forfatteren, amerikaneren Atul Gawande, er født i 1965, og er kirurg ved Brigham and Woman’s Hospital i Boston, Massachusetts. Han er også sundhedsforsker ved Harvard.

Han er en mesterlig fortæller, og bruger eksempler fra sine patienter og sin egen familie til at diskutere livskvalitet, det gode liv og accept af døden.

 

At leve med kræft

at-leve-med-kraeft– Råd og viden til patienter og pårørende

Når man får kræft, kan fysiske, økonomiske, sociale og psykologiske problemer ofte stå i kø. Oven i den angst, der er forbundet med at få en alvorlig diagnose, trænger en række spørgsmål sig på: Hvordan kan jeg gøre mig stærk nok til at klare behandlingen, hvad kan jeg gøre for at forebygge tilbagefald og skal jeg lægge mit liv om? Overlever jeg overhovedet? Og er det min egen skyld, at jeg fik kræft…

Formålet med bogen af læge Christoffer Johansen og psykolog Peter Elsass er både at hjælpe med at besvare spørgsmålene og at videregive en række gode råd om at leve med kræft. Men også at formidle forskning om kræfti en form, der er til at forstå.

 

Der bor Hollywoodstjerner på vejen

der-bor-hollywoodstjerner-paa-vejen– Om kærlighed og kræft

Maria Gerhardt, aka DJuna Barnes, var en kendt DJ i det vilde natklubmiljø, indtil hun i 2013 i midten af sine 30’ere fik brystkræft. I 2014 bliver hun erklæret rask, men i 2015 får hun tilbagefald og er er nu uhelbredeligt syg med metastaserende kræft. Bogen, som udkom i 2014, er både en kærlighedshistorie om at møde sit livs kærlighed – og en historie om at blive ramt af en livstruende sygdom kort tid efter.

“Du er ikke alene” – af Chris MacDonald

du er ikke alene - billede

Bogen “Du er ikke alene” er livsbekræftende historie om at værdsætte og udforske livet. En historie om, hvor vi kan finde styrke, når det er sværest. Og om den dybe betydning, ord og tanker kan have i de mørke og lyse stunder i livet.

I bogen fortæller Chris MacDonald, hvordan han selv har tacklet og håndteret nogle af livets største udfordringer: Farens kræftsygdom og kampen for helbredet, den barske mobning i skolen, kampen mod destruktive vaner, hans færd over Amerika på cykel i en af verdens hårdeste sportsbegivenheder, og hele hans vej til Danmark, hvor han i dag betragtes som en af de førende eksperter inden for kost og motion.

“Du er ikke alene” er en lærerig bog om personlig udvikling baseret på Chris’ erfaringer fra sit eget liv.

Chris MacDonald har en baggrund indenfor træningsfysiologi, ernæring og sportspsykologi, bl.a. fra Københavns Universitet – og som skaber af koncepterne “Strong Body – Strong Mind” og “Sundhed i Balance”, er han blevet foregangsmand indenfor den sunde og aktive livsstil.

Chris MacDonald er kendt fra TV-programmerne: ”Chris på chokoladefabrikken”, ”Chris på Skolebænken”, ”Chris på vægten” samt “By på skrump”, hvor han hjalp Ebeltoft med at tabe sammenlagt flere tons.

“Du er ikke alene” er en meget stærk beretning om at finde styrke i hinanden i de sværeste tider. Det er en historie om at mærke, udforske og værdsætte livet. Om at selv når vi føler os allermest sårbare og utrygge, behøver vi ikke være alene. Chris donerer 100% af sit overskud fra Findbog’s videresalg af bogen til Kræftens Bekæmpelses projekt “DitLiv”

Bogen kan købes her: http://www.findbog.dk/products/du-er-ikke-alene

Du kan læse mere om Chris MacDonald her: http://www.chrismacdonald.dk/

At leve med kræft

image001-31

Info Dansk Psykologisk Forlag, 320 sider.
Forfatter Peter Elsass og Christoffer Johansen

I bogen ‘At leve med kræft’ har sundhedspsykologen Peter Elsass og lægen Christoffer Johansen sat hinanden stævne for i fællesskab – og på et forskningsmæssigt grundlag – at forholde sig til nogle af de mest udbredte spørgsmål i grænsezonerne mellem individ og gennemsnit, psyke og soma.

De to professorer fremlægger på skift en problemstilling, hvorefter deres kollega indskyder et par kritisk-konstruktive bemærkninger. Det handler f.eks. om psykens betydning for kræftudvikling, om stress og kriser, om spiritualitet og tro, om betydningen af det sociale liv og om egenomsorg og mestring.

… den illustrerer overbevisende, at kræft er en bio-psykosocial totalbegivenhed, som ikke kan forstås inden for rammerne af et naturvidenskabeligt eller humanistisk paradigme alene

Omtrent 40.000 danskere vil få en kræftdiagnose, inden året er omme. Det er den dårlige nyhed.

Den gode er, at opsporing og behandling af kræftsygdomme bliver stadig bedre, og hvor kræft for et århundrede siden var en stensikker dødsdom, bliver mange i dag helbredt eller i hvert fald i stand til at leve sygdomsfrit i årtier.

Livsudsigterne for kræftpatienter forbedres år for år, og det samme gør andelen af overlevere i befolkningen.

Alene i Danmark skønnes det, at omtrent en kvart million mennesker har været igennem et kortere eller længere forløb med kræft. Det er mange. Og de tænker, så det knager, over livet og døden, fortiden og fremtiden.

Det voksende antal kræftoverlevere stiller krav til vores sundhedsvæsen, som ikke alene skal kunne forebygge, opspore og behandle, men også imødekomme de særlige behov, som mennesker kan have, når de har – eller har haft – kræft tæt inde på livet.

Psykens betydning
For kræft er en sygdom, der stiller spørgsmål. Hvorfor ramte sygdommen netop mig? Har jeg levet mit liv forkert? Burde jeg spise anderledes og bevæge mig mere? Ville det hjælpe mig at meditere eller gå i kirke?

Skulle jeg give alternativ behandling en chance? Er det normalt at have plagsomme senfølger? Skal jeg involvere min familie mere i mine tanker? Hvordan håndterer jeg min dødsangst? Klarer jeg skærene? Og hvordan skal det hele dog gå?

Anmeldelse af Ola Schenström’s ”Mindfulness i din hverdag” fra 2009(forlaget Schønberg):

Bogen starter med disse kloge ord af Viktor Frankl:

 

”Alt kan man tage fra mennesket.

Undtagen en ting – den yderste frihed

til at vælge måden at forholde sig på

til det, som livet fører med sig.”

 

Det er netop det, jeg synes er det vigtige budskab i denne bog og i mindfulness i det hele taget.

Vi er som patienter og pårørende blevet kastet ind i en ny uoverskuelig situation, da vi fik diagnosen myelomatose. Vi er blevet tvunget til at forholde os til det, livet har bragt til os.

 

Mindfulness er bevidst træning i at være nærværende i nuet. En måde at forholde sig til livet på, som modvirker uro og stress.

 

Mindfulness (bevidst nærvær) er østerlandsk kundskab kombineret med vesterlandsk synsmåde.

Gennem træning kan vi indtage en accepterende og ikke dømmende holdning til os selv og livet, og vi bliver trin for trin mere lydhøre overfor andre og mere nærværende i vore relationer.

 

I Ola Schenström´s bog om mindfulness i hverdagen er der udover de mange praktiske øvelser også en cd med, der underbygger øvelserne.

 

Ola Schenström er i dag den eneste læge i Sverige, som udelukkende arbejder med mindfulness.

Han er uddannet læge og har gennem 35 år arbejdet som specialist i almenmedicin i Sverige. Han er uddannet af Jon Kabat-Zinn, grundlæggeren af mindfulness-baseret stressreduktion, og en af Sveriges førende eksperter på dette område.

 

Bogen er, efter min mening, en rigtig god vejledning i det, at forholde sig til livet, som det er, og de mange øvelser i bogen understøttet af cd’en giver en enkel og let forståelig mulighed for at træne selv derhjemme.

Jeg kan kun anbefale at interesserede enten låner den på biblioteket eller køber den. Den koster ca. 250 kr.

Bibi Moe

”Den sidste kilometer”

AF Brian Holm

Kræften har fast plads i Brian Holms tanker, men livet kom også tilbage med større styrke.

Han  har mærket og oplevet, hvordan det er at have sygdommen i sig og kæmpe mod den. Han håber med bogen, at alle pårørende til kræftramte på den måde får en anden form for adgang til viden og information.

– Trætheden, rysteturen, angsten. Alt det kan man ikke læse om i en brocure om kræft. Her kan man ikke læse, hvad der sker inde i hovedet på dem, der har sygdommen. Det har han forsøgt at få ud i bogen.

Titlen er ikke alene en reference til cykelsporten, men meget mere sigende.

– Den sidste kilometer er det tidspunkt i et cykelløb, hvor det gør rigtig ondt. Du er bare nødt til at tage dig sammen, men der er ingen andre til at hjælpe. Du må klare det selv, siger Brian Holm

”Lette retter til stærke knogler”

Af Kirsten Bønløkke

Osteoporoseforeningen, har udgivet en lille kogebog “Lette retter til stærke knogler”.Som er skrevet af klinisk diætist Kirsten Bønløkke der holder foredrag om søndagen på myelomatoseforeningens konference.

Opskrifterne er til 2 personer og ved alle opskrifter er der oplyst hvor meget kalk og D-vitamin der er i 1 portion. Der er forslag til morgenmad, frokost og mellemmåltider. Bag i bogen er der mulighed for at teste sin egen kost for indhold af kalk og D-vitamin og derigennem komme frem til hvor meget der skal suppleres med af kosttilskud.

Opskriftssamlingen kan købes hos Osteoporoseforeningen ved henvendelse til landssekretariatet på tlf.: 86139111

MAD der rykker – en bog om kost og kræft

image001-29

BOG FAKTA

ISBN: 978-87-7055-443-5
People’s Press 2010
1. udgave

Vejl. pris 249 kr.

 

Lisa Bolting er diætist og har de sidste otte år arbejdet på Kræftens Bekæmpelses rehabiliteringscenter Dallum Slot. Sideløbende er Lisa chefdiætist på SlankeDoktor og har også udgivet kogebøger til vægttab.

 

”MAD der rykker – en bog om kost og kræft” er en kogebog for kræftramte og deres familier, som gerne vil, via kosten, gøre noget selv for at øge sundheden og forebygge yderligere sygdom, men den kan bruges af alle, der gerne vil spise sund og slankende mad.

Bogen er opdelt i to afsnit: den første del af bogen gennemgår ernæringsmæssige aspekter og giver gode, dagligdags råd om at spise varieret og groft og den kommer rundt omkring mange spørgsmål og svar om blandt andet kvalme, tygge- og synkeproblemer, men også vitaminer, antioxidanter og økologisk mad. Den anden del er ca. 50 opskrifter på eksempler til grønsager, bagværk, dessert, frokost- og middagsretter samt supper.

 

Bogen indeholder kostplaner til tre grupper af patienter. Først til dem, der skal have energi- og proteinrig mad, dernæst dem der skal holde vægten og endelig til dem, der vil tabe i vægt. Der er vejledende kostplaner til de tre grupper, men bogen er for størstedelen af teksten skrevet med slankeprincipper for øje så det kan godt skabe lidt forvirring, for budskabet til de tre grupper bør være forskelligt så det er lidt ”at sætte sig mellem tre stole”.

Lisa Bolting vil sine læsere det godt og kommer med mange forslag og hints om forskellige madvarer, men det kan i visse tilfælde efterlade læseren lidt forvirret. Blot for at nævne et eksempel, så fremhæves korsblomstfamilien under grønsager, men uden forklaring hvorfor, og med en afsluttende kommentar om at det vigtigste er at spise varieret. Jeg savner lidt dybdegående forklaringer og en mere klar linje om, hvad der er optimalt at gøre, så kan det jo være op til læseren at vurdere, hvad man kan overkomme.

 

Opskrifterne er lette, smagfulde, sunde og inspirerende, men jeg savner kostberegningen, der viser energi og proteinindholdet. Bogens første del har skemaer med lister over forskellige madvares indhold af protein, fiber, fedt, selen osv, men i opskrifterne er det ikke oplyst.

 

Der er mange bøger på markedet der beskriver kost og kræft. Denne bog bygger på erfaringer fra hverdagen på Dallum Slot og er derfor god og saglig. De mange gode råd vil uden tvivl lette hverdagen og give ny appetit til mange, der har kræften inde på livet. Der er ikke nogen enkelt og sort/hvid sandhed om kost og kræft, bogen udtrykker holdningen fra mange diætister og læger, men ikke fra den mere kritiske og alternative tankegang, men her findes jo andre bøger, der kan dække det behov.

 

Jeanette Maglegaard, Diætist og Homøopat. www.teraptutiskklinik.dk

Eva Jørgensen: Vi ses i morgen – en pårørendes beretning

image001-28

Rosinante,2007, 233 sider
Pris 249 kr.

Dette er en hudløs stærk skildring af Eva Jørgensen, som fortæller om, hvorledes hun i løbet af blot ét enkelt år både blev gift, mor og enke. Eva Jørgensen, en kendt tv-journalist, mister sin mand efter sammen med ham at have haft døden tæt ind på livet. Hendes mand får konstateret ALS, en aggressiv form for sklerose.

Eva Jørgensen skriver i et kortfattet men dog meget poetisk sprog om følelserne, angsten, hadet og kærligheden til livet. Hun formår at fortælle sin historie på en måde, så man som læser sidder tilbage med en klar oplevelse af at kunne forstå hendes skildring med hjertet.

Bogen er hurtigt læst, men den fordøjes langsomt. Først og fremmest fordi den handler om det at være pårørende til et menneske med en dødelig sygdom.

 

Bogen har været diskuteret i FORUM på vor hjemmeside, og ’Sofie’ (pårørende) har villet dele sin stærke oplevelse af bogen med os:

 

’Sofie’ (pårørende) har villet dele sin stærke oplevelse af bogen med os

 

Jeg anede ikke, den eksisterede. Gik i mine egne triste tanker og forstod ikke helt mine egne reaktioner. Vandrede ned langs tilbudshylderne i Netto, jeg kigger jo altid på bøgerne. Bogens titel sugede mit blik til sig: ”Vi ses i morgen”. Ja, men hvor længe kan man sige det, tænkte jeg. Kiggede nærmere: Hov, en pårørendeberetning til en dødeligt syg. Og så endda hende dér fra TV-Avisen. Haps, den røg ned i kurven. Først bagefter kiggede jeg på hvad den kostede, og sådan plejer det bestemt ikke at være.

 

De første par dage lå den derhjemme og ventede. Skinnede med sin forside imod mig, og jeg havde lyst, men ikke overskud. Fortalte min mor om den, og hun havde læst den, og talt med en veninde om, hvorvidt denne mente, det var noget for mig. ”Nej, den er for barsk.” Havde veninden sagt. ”Den ender jo med, at han dør.”

 

”Tja,” tænkte jeg. ”Det gør min mand måske også.” Og så gik jeg i gang med at læse den. Og kunne næsten ikke lægge den fra mig. Den var én af de bøger, der rumsterer rundt i éns tanker, mens man laver noget andet, som man skæver til, når man går forbi natbordet. ”Hvordan går det, bog?” ”Jo, jeg ligger her og venter på dig.”

 

Velskrevet og alt det dér, der plejer at skulle stå i en anmeldelse. Men det kommer jeg ikke ind på her, for den var meget mere end det. Evas følelser lignede mine. Hendes frustrationer, hendes og hendes mands fortvivlelse, angst. Uvisheden om hvor længe. Kærligheden og hvorfor-lige-os. Jeg fik lyst til at skrive til hende og fortælle, at hun var den første, der virkelig forstod mig. Til trods for, at bogen kun handler om hende selv.

 

Den var ikke for barsk. Den ender jo med, at han får fred.

 

Af Ingelise (04/09-08 @ 21:14:25)
Tak for anbefalingen af Eva Jørgensens bog. Det er længe siden jeg har læst en bog, der gjorde så stort indtryk på mig! Kunne i den grad genkende hendes beskrivelse af det kaos ,der opstår når ens nærmeste får en alvorlig sygdom.
Dér stod min mand og jeg, da han for nu 5 år siden fik beskeden om at han havde myelomatose – han var på det tidspunkt 45.
Har det godt i dag – passer sit travle job og lever et godt liv uden andre gener end neuropati som bivirkning af Valcade -behandling for et år siden.