Kontakt

Søren Dybdahl, formand
Telefon: 40 46 16 34
E-mail: formand@myelomatose.dk

Lisbeth Egeskov, næstformand
Telefon: 22 18 02 35
E-mail: naestformand@myelomatose.dk

Kaja Schmidt, sekretær
Telefon: 40 46 16 34
E-mail: sekretaer@myelomatose.dk

Kirsten Seyer-Hansen, pårørende kontakt
Telefon: 75 73 03 91
E-mail: suppleant3@myelomatose.dk

Anne-Grethe Winther, kasserer
Telefon: 27 27 66 61
E-mail: kasserer@myelomatose.dk

Bibi Moe, netværkskoordinator
Telefon: 40 74 77 10
E-mail: netvaerk@myelomatose.dk

Kurt Nørgaard Petersen, bestyrelsesmedlem
Telefon: 22 51 58 02
E-mail:bestyrelsemedlem@myelomatose.dk

Ingelise Kvist, Webside, IT og suppleant
Telefon: 22 41 91 80
E-mail: suppleant1@myelomatose.dk

Harpa Stefansdottir, bestyrelsesmedlem
Telefon: 31 52 71 15
E-mail: bestyrelsesmedlem1@myelomatose.dk

Michael Lerche-Barlach, suppleant
Telefon: 22 26 86 36
E-mail: Suppleant2@myelomatose.dk

 

Tovholderne i vores netværk kan kontaktes her

  1. Redaktionen kan kontakter her: redaktion@myelomatose.dk