Kontakt

Kaja Schmidt, Formand
Telefon: 40 46 16 34
E-mail: formand@myelomatose.dk

Lisbeth Egeskov, Næstformand
Telefon: 22 18 02 35
E-mail: naestformand@myelomatose.dk

Kirsten Seyer-Hansen, Pårørende kontakt
Telefon: 75 73 03 91
E-mail: bestyrelsesmedlem1@myelomatose.dk

Anne-Grethe Winther, Kasserer
Telefon: 27 27 66 61
E-mail: kasserer@myelomatose.dk

Bibi Moe, Netværkskoordinator
Telefon: 40 74 77 10
E-mail: netvaerk@myelomatose.dk

Kurt Nørgaard Petersen, Bestyrelsesmedlem
Telefon: 22 51 58 02
E-mail:bestyrelsemedlem@myelomatose.dk

Ingelise Kvist, Webside, IT og Bestyrelsesmedlem
Telefon: 22 41 91 80
E-mail: bestyrelsesmedlem2@myelomatose.dk

Ove Nielsen, Suppleant / Sekretær
Telefon: 27 62 12 11
E-mail: sekretaer@myelomatose.dk

Michael Lerche-Barlach, Suppleant
Telefon: 22 26 86 36
E-mail: Suppleant2@myelomatose.dk

Tovholderne i vores netværk kan kontaktes her

Redaktionen kan kontakter her: redaktion@myelomatose.dk