GDPR-politik

Dansk Myelomatose Forenings GDPR-politik

Ligesom alle andre foreninger og virksomheder er Dansk Myelomatose Forening underlagt EU’s nye Persondataforordning fra 2018, også kaldet GDPR – General Data Protection Regulation. Her fastlægges en række krav til, hvordan vi opbevarer og håndterer oplysninger om vores medlemmer, også den dag du vælger at melde dig ud.

GDPR-lovgivningen stiller krav til, hvilke informationer vi som forening må gemme, og i hvor lang tid de må gemme dem. Der er også regler for, hvordan vi håndterer dine oplysninger. Blandt andet kan du til enhver tid bede om at få oplysningerne at se eller få dem slettet, ligesom du til enhver tid kan tilbagekalde tilladelse til, at dit navn må fremgå af eksempelvis deltagerlister ved vores arrangementer.

Alle disse regler følger vi naturligvis, selvom det også er vigtigt for os med data om medlemmerne. Dette er blandt andet relevant, når vi sender medlemsblad ud og derfor har brug for din adresse, eller når du deltager på seminarer, og vi skal vide, om du er patient eller pårørende – eller om dit navn må fremgå af deltagerlisten.

I Dansk Myelomatose Forening passer vi godt på dine data. Det betyder, at dit navn og adresse og andre relevante data om eksempelvis fødselsår vedrørende dit medlemskab håndteres og opbevares i henhold til EU’s nye Persondataforordning fra 2018 – også kaldet GDPR. Du kan læse vores GDPR-politik i et særskilt dokument.