Bispecifikke antistoffer, en ny behandlingsmulighed

Foto af Agoston Szabo og Henrik Gregersen

Agoston Gyula Szabo, læge på afdeling for Blodsygdomme på Rigshospitalet og Henrik Gregersen, overlæge på Hæmatologisk Afdeling ved Aalborg Universitetshospital, forventer sig meget af de bispecifikke antistoffer i kampen mod knoglemarvskræft, myelomatose. De forstår fuldstændig, at man er nødt til at prioritere, men samtidig finder de Medicinrådets proces ugennemskuelig.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn