Årsberetninger og generalforsamlingsreferater

Årsberetningen er foreningens bud på vigtige begivenheder i det forgangne år – og et kig i krystalkuglen, hvad der venter det kommende år. I beretningen kan du blandt andet læse om årets aktiviteter, møder og initiativer. Årsberetningen er en del af foreningens generalforsamling, som finder sted h vert år i marts.

DMF 2023 Generalforsamlingsreferat

DMF 2022-2023 årsberetning

DMF 2022 Generalforsamlingsreferat

DMF 2021-2022 årsberetning

DMF 2019-2020 årsberetning

DMF 2018 årsberetning

DMF 2017 årsberetning

DMF 2016 årsberetning