Mayo Clinic – en helt anden verden

Overlæge og ph.d. ved Odense Universiteteshospital arbejder med AL amyloidose og knoglemarvskræft, myelomatose. Hun har besøgt Mayo Clinic i Rochester, USA og oplevet en helt anden verden. Her er CAR-T og de bispecifikke antistoffer tilgængelige som standardbehandling til myelomatosepatienter, men det er samtidig en virkelighed, hvor de patienter der kommer er ressourcestærke og enten kan betale eller har deres forsikring i orden.

Vi oplever i år, at patienter henvender sig til Myelomatoseforeningen og spørger om hvor og hvordan man kan betale for CAR-T behandling. Det er lærerigt at høre om effektive behandlinger på Mayo Clinic, men det fører også til overvejelser om hvordan Medicinrådets afvisning af de nye behandlinger underminerer det offentlige og lige sundhedssystem.

Der er ingen tvivl om, at det er fra steder som Mayo Clinic vi kan få erfaringer til brug ved behandlinger her i landet, men vi må også overveje om vi ønsker et system hvor dem der vil have de livreddende behandlinger bliver nødt til at sælge hus og hjem, hvis de ikke i forvejen har en kæmpe bankkonto.

Det bliver konsekvensen, hvis ikke der sker ændringer i Medicinrådets proces.

Mayo Clinic foto: No 1 in the nation
Der er ingen tvivl om at Mayo Clinic er helt i topm, når det gælder behandling af myelomatose, men det er ikke nødvendigvis alle patienter der kommer ind på et sted som dette.
Facebook
Twitter
LinkedIn