Nyttige links

Vi har samlet en række hjemmesider med materiale om forskning og behandling inden for myelomatoseområdet. Her finder du masser af relevant materiale og svar på mange spørgsmål.

De hjemmesider der her er links til, står for udbyderens eget ansvar. Henvisningerne her betyder ikke, at vi har godkendt indholdet.

www.cancer.dk Kræftens Bekæmpelses hjemmeside, med orientering om kræft generelt. Her finder du blandt andet nummeret på gratis rådgivning på Kræftlinjen samt adresser på lokalafdelinger i dit nærområde.

www.danskepatienter.dk Danske Patienter er, som paraplyorganisation for 19 medlemsorganisationer med tilsammen 870.000 medlemmer, patienternes og de pårørendes talerør over for offentligheden. 

www.sundhed.dk Her kan du få direkte adgang til sundhedsvæsenet om din egen sygejournal og laboratorieprøver. Endvidere med informationer om sygehuse, apotek, lægemiddelkatalog mm.

www.myeloma.hematology.dk Dansk Myelomatose Studiegruppe (DMSG) er en selvstændig dansk multidisciplinær cancergruppe under Dansk Hæmatologisk Selskab.

www.mpeurope.org MPE – Myeloma Patients Europe er en sammenslutning af europæiske myelomatoseforeninger, og Dansk Myelomatose Forening er medlem.

www.myeloma.org Hjemmeside for IMF – International Myeloma Foundation – en amerikansk organisation som blandt andet bidrager til Dansk Myelomatose Forenings årlige seminarer.

gman.myeloma.org Global Myeloma Action Network (“GMAN”) – Mission: To improve the lives of myeloma patients around the world.

www.myelomalearning.dk – video produceret af Amgen for ny-diagnosticerede patienter – adgangskoden er: patientinfo

www.livetsomsenior.dk/vejledning-i-bevilling-af-hjaelpemidler – En guide til dig, der søger hjælp til at få bevilget hjælpemidler. Siden er udarbejdet af LivetSomSenior ApS på baggrund af information fra bl.a. Borger.dk, DUKH, Retsinformation.dk og en række andre relevante kilder

 

Hjemmesider med mere lægefagligt indhold for dig, der gerne vil gå mere i dybden:

 www.nordic-myeloma.org

www.myeloma.hematology.dk