Regnskaber

Dansk Myelomatose Forening er en patientorganisation med omkring 1.100 medlemmer. Foreningen tæller en bestyrelse på 10 samt en gruppe frivillige tovholdere og medhjælpere, som alle arbejder gratis. Foreningen modtager primært økonomisk støtte fra følgende:

  • Medlemskontingenter
  • Driftsstøtte fra Sundheds- og Ældreministeriet
  • Støtte til drift og aktiviteter fra Kræftens Bekæmpelse
  • Annonceindtægter
  • Foredrag og konsulentydelser
  • Private bidrag og donationer

Regnskaberne revideres af Kappelskov Revision i Hillerød og godkendes af generalforsamlingen hvert år i foråret, herefter offentliggøres regnskab og budget i vores medlemsblad, Myelomatosebladet. Regnskaberne kan desuden downloades her på siden.

Dansk Myelomatose Forening har Indsamlingsnævnets tilladelse til at foretage indsamling, idet vi her på hjemmesiden og i Myelomatosebladet opfordrer medlemmer og andre til at donere penge til foreningen. Tilladelsen gælder for et år ad gangen og løber fra marts det ene år til februar det efterfølgende år. I henhold til Indsamlingsbekendtgørelsens §12 skal et revisorpåtegnet regnskab offentliggøres på hjemmesiden.

Spørgsmål om regnskab og budget kan i øvrigt stiles til foreningens kasserer på kasserer@myelomatose.dk.