Midt/Vestjylland (Herning)

Til myelomatosepatienter og pårørende i Midt- og Vestjylland.

Vi tror, at vi er mange i vores landsdel, der savner andre ligestillede til at drøfte problemer og udveksle erfaringer med udover læger og sygeplejersker.

Derfor har vi oprettet et netværk for myelomatosepatienter og pårørende, hvor man diskuterer og udveksler erfaringer. Endvidere drøftes de udfordringer som hverdagen bringer, så man på den måde kan støtte hinanden i den situation, vi nu engang er havnet i.

Du inviteres til at være med i netværk for patienter og pårørende i Midt- og Vestjylland.

Udfra de møder andre netværk har arrangeret vil det være muligt at invitere kvalificerede fagfolk til at komme med relevante indlæg om netop de emner og områder som vi har interesse I at høre mere om.

Mødested: Kræftcenter Herning, Nørgaards Allé 10, 7400 Herning.

(Få parkeringspladser ved centret – andre p-pladser ved sygehuset fra “Syd” fra Rolighedsvej )

Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte én af os tovholdere eller skrive til  netvaerk@myelomatose.dk

Rigtig mange hilsner

Elisabeth og Poul

 

Mødested

Kræftcenter Herning
Nørgaards alle 10
7400 Herning

Tovholdere

Avatar photo

Poul Vestergaard

Telefon: 22 30 75 55
E-mail: ejpv@post11.tele.dk
Avatar photo

Elisabeth Jensen

Telefon: 23 48 76 61
E-mail: elisabeth@myelomatose.dk