Referat netværksmøde Midt/Vestjylland (Herning) 25. maj 2024 – Samtalekort

Netværk: Midt/Vestjylland (Herning)
Dato og sted for mødet: 25-05-2024 Kræftrådgivningen Herning
Antal deltagere: 22 Heraf patienter: 13 Heraf pårørende: 9
Evt. emne og foredragsholder: Gruppeopdeling med samtaler ud fra ”Samtalekort”
 

Velkomst ved Poul Gohr Lauritsen, som takkede for den, igen, store tilslutning til netværksmødet.

En kort gennemgang af dagens program og div. Informationer.

 

Der kom 3 personer, som ikke var tilmeldt netværksmødet. Dette pga. at oplysninger om nye medlemmer i Myelomatoseforeningen sandsynligvis ikke bliver videresendt til lokalafdelingerne, som derfor jo ikke kan sende invitationer og få svar retur om fremmøde.

 

Derefter blev der serveret kage, samt kaffe og the.

 

Herefter blev alle deltagerne opdelt i 3 grupper som gik til hver set lokale.

De pårørende dannede en gruppe, og patienterne blev opdelt i to grupper.

I grupperne blev ”samtalekortene” benyttet til at danne diskussion/debat, og det gav gode samtaler om mange forskellige emner.

 

Kærlige hilsner fra tovholderne

Poul, Bente, Torben, Lissy, Holger og Tove

 

Dato og evt. emne for næste møde: 31-08-2024
Referent: Holger Raundahl