Bornholm (Rønne)

Kære patienter og pårørende på Bornholm.

Dansk Myelomatose Forening har oprettet mange lokale netværk rundt om i Danmark som i kan se i oversigten bagerst i Myelomatosebladet.

Vi har et netværk på Bornholm f0r patienter og pårørende med Myelomatose eller AL-Amyloidose inde på livet. Vi udveksler erfaringer omkring det at leve med sygdommen.

Vi mødes privat 4 gange årligt. Hvis du ønsker at deltage, bedes du kontakte en af tovholderne for at få oplyst mødested for næste møde.

Til møderne serveres lidt let mad og drikke. Det er gratis at deltage.

 

Tovholdere