Forretningsorden

Dansk Myelomatose Forenings forretningsorden

Som patientforening med en valgt bestyrelse er det et formelt krav at udarbejde en forretningsorden. Forretningsordenen beskriver omfanget af bestyrelsens arbejde, så medlemmerne af bestyrelsen ved, hvad de siger ja til, og hvilke regler og ansvar de er pålagt. Forretningsorden har til hensigt at afgrænse og fastslå omfanget af bestyrelsens arbejde.

Der er ikke nogen lovkrav til indholdet af en forretningsorden, det er dog praktisk at have overblik over formalia, arbejdsprocesser og meget andet. Da Dansk Myelomatose Forening arbejder med fuld åbenhed, offentliggøres forretningsordenen på hjemmesiden. Forretningsordenen er et dynamisk dokument, som løbende tilrettes og ændres.

Forretningsorden vedtaget på bestyrelsesmødet d. 25. oktober 2023 – afløser tidligere udgaver