Formål

Foreningens formål er:

  • at udbrede kendskab til sygdommen myelomatose
  • at være repræsentant for danske myelomatosepatienter og deres pårørende vedrørende sikring af de bedste behandlingsmuligheder
  • at afholde aktiviteter om myelomatose, og hvordan man lever med sygdommen, både som patient og som pårørende
  • at sikre muligheder for at myelomatosepatienter og pårørende kan udveksle erfaringer med andre myelomatosepatienter og pårørende.

Hjemmesiden her vil orientere dig om, hvad Dansk Myelomatose Forening kan tilbyde dig, hvis du vælger at blive medlem.