Støtte og Vejledning

Du kan altid få personlig støtte og vejledning i den udstrækning som en patientforening kan tilbyde på baggrund af den frivillige arbejdsindsats.

Du er velkommen til at henvende dig til alle medlemmer af bestyrelsen telefonisk eller på mail.

Det er også muligt at tage kontakt til tovholderne i de forskellige netværksgrupper.

Støtte og vejledning opnås også ved aktiv deltagelse i netværksmøderne, som finder sted flere gange om året.  Det samme er tilfældet ved deltagelse i temadage og konferencer, som forskudt finder sted hvert andet år.

 

Foreningen kan ikke tilbyde økonomisk støtte og henviser her til hjemkommune og andre muligheder i faglige, arbejdsmæssige overenskomster.

Der kan søges legat i Kræftens Bekæmpelse.

Andre legatsøgningsmuligheder

  1. Legathåndbogen læs mere her
  2. Kun for kvinder Julie Seiferts Mindelegat