Støtte og Vejledning

Du kan altid få personlig støtte og vejledning i den udstrækning, vi som patientforening kan tilbyde på baggrund af den frivillige arbejdsindsats. Husk dog på, at vi selv er patienter og hverken læger eller eksperter.

Du er velkommen til at henvende dig til alle medlemmer af bestyrelsen telefonisk eller på mail. Benyt gerne formand@myelomatose.dk eller henvend dig til  tovholderne i den netværksgruppe, som du hører til geografisk.

Støtte og vejledning opnås også ved aktiv deltagelse i netværksmøderne, som finder sted 4-6 gange om året i foreningens 14 netværksgrupper.  Det samme er tilfældet ved deltagelse i temadage, seminarer og konferencer, som afholdes løbende.

Desuden henviser vi til Kræftlinjen, Kræftens Bekæmpelses rådgivning, som har tilknyttet både psykologer og socialrådgivere. Kræftlinjen har telefon 80 30 10 30.

Dansk Myelomatose Forening kan ikke tilbyde økonomisk støtte og henviser her til hjemkommune og andre muligheder i faglige, arbejdsmæssige overenskomster.