Sådan virker bispecifikke antistoffer

Normalt kan de hvide blodlegemer genkende og uskadeliggøre bakterier, virus og andre fremmede molekyler, også kræftceller. Når man får knoglemarvskræft, myelomatose, er det fordi en del af krop- pens plasmaceller begynder at dele sig uden for kontrol og bliver til kræftceller.

De bispecifikke antistoffer går ind og forbinder de hvide blodlegemer, T-cellerne, til myelomatose-kræftcellen som så tilintetgøres.

De nye immunterapier forventes både i brug sammen med andre behandlinger i første linje og har dertil vist sig effektive til patienter i sidste linje, hvor der ikke er andre muligheder tilbage.

Grafik der viser bispecifikke antistoffers funktion
Illusgrationen her viser hvorledes det bispecifikke antistof går ind og forbinder til T-cellens CD3 og myelomatosekræftcellens BCMA overfladeproteinet. Og dermed resulterer i at T-cellen dræber kræftcellen. Der findes andre receptorer end disse og der vil derfor komme andre bispecifikke antistoffer og andre CAR-T cellebehandlinger end dem der retter sig mod disse overfladestoffer.
Facebook
Twitter
LinkedIn

.