Myelomatosebladet

Dansk Myelomatose Forening udgiver fire gange om året Myelomatosebladet med nyheder og patienthistorier. Som medlem får du sendt bladet til din privatadresse, men du kan også læse tidligere udgivelser her:

Se Myelomatosebladet i online bladre-version:

Juni 2020

Februar 2020

December 2019

September 2019

Juni 2019

Marts 2019

Marts 2019 – Jubilæumsnummer 1999-2019


Udgaver som kan downloades som PDF:

December 2018

September 2018

Maj 2018

Februar 2018

December 2017

September 2017

Maj 2017

Januar 2017

Myelomatosebladet sendes til medlemmer, institutioner, behandlingssteder, lokalafdelinger af Kræftens Bekæmpelse, samarbejdspartnere og andre med interesse for myelomatose. Bladet indeholder bl.a.

  • Artikler om myelomatose
  • Omtale af arrangementer og netværksmøder
  • Artikler om behandling
  • Patient- og pårørendehistorier
  • Referater fra møder
  • Adresseliste på bestyrelsen

Vi modtager gerne artikler og andet til bladet, som kan interessere vores medlemmer. Har du sådant materiale så kontakt gerne redaktionen:

Redaktionen
Dansk Myelomatose Forening
Fiolgade 21B
3000 Helsingør
E-mail: redaktion@myelomatose.dk

Under menupunktet LÆS finder du dels bladet som PDF, dels udvalgte artikler og nyheder fra ind- og udland.