Ekstra til myelomatosebladet

Det er ikke alt der er lige godt på tryk, så når vi har noget ekstra til en artikel i myelomatosebladet findes det her.

Det kan være henvisninger til artikler andre steder, vejledninger og fx supplerende illustrationer der ikke er plads til i bladet. Det kan også være videoer, som jo heller ikke gør sig så godt på bladets sider.

Du kan se hvilket blad det hører til og dertil også overskriften på den pågældende artikel.

 

Ekstra til nr. 3 - september 2023

På denne side samler vi links og ekstra som fx videoer der ikke egner sig til visning i bladet. Altså ekstra og supplerende til artiklerne.

Godt nyt om CAR-T behandlinger - kort nyt

Læs flere nyheder fra EHA om nye behandlinger – European Heamatology Association – konference 2023

Dansk Myelomatose Forening på Folkemødet

Vi deltog bl.a. i panelet “Debat om fremtidens medicin” arrangeret af Patientakademiet under Medicinske tidsskrifter se den korte klippede udgave fra Medicinske Tidskrifter her: Video

Eller se en privat optagelse der starter ca. 60 sekunder efter at Dansk Myelomatose Forenings Carsten Levin fik ordet. Carsten har forud for det der ses nået at forklare at medicinrådets måde at prioritere på ikke er rationel og ikke giver en reel besparelse, men blot medfører at de nye og bedre behandlinger ikke bliver tilgængelige for patienterne: Video 

Nyt fra bestyrelsen

I nyt fra bestyrelsen orienterer vi i dette nummer om arbejdet for adgang til de nye behandlinger og hvordan bl.a. Medicinrådet blokerer for både myelomatosepatienter og andre patientgruppes adgang til livsreddende behandlinger. Vi refererer bla. til kommentarer fra ledende læger og forskere:

Ekstra til nr. 1- marts 2023

Dine sundhedsdata - en vejviser

Vores faceBook grupper