Redaktionen

Dansk Myelomatose Forenings medlemsblad udkommer 4 gange årligt. Vi modtager gerne artikler såvel personlige beretninger som debatindlæg og nyheder inden for sundhed og behandling. Du er velkommen til at komme med forslag til et emne, vi kan tage op i et kommende nummer, så send en mail til redaktion@myelomatose.dk.

Redaktionen består af følgende:

  • Lisbeth Egeskov, journalist  og næstformand i DMF
  • Michael Lerche-Barlach, suppleant i DMF
  • Søren Dybdahl, journalist og formand i DMF

Tidligere udgaver af Myelomatosebladet kan downloades her på hjemmesiden.
Klik her for at se en oversigt over tidligere blade.