Redaktionen

Dansk myelomatose Forenings medlemsblad udkommer 4 gange årligt. Vi modtager gerne artikler såvel personlige beretninger som debatindlæg, eller hvis du har forslag til et emne, vi kan tage op i et kommende nummer, så send en mail til redaktion@myelomatose.dk.

Redaktionen består af følgende:

Lisbeth Egeskov, journalist  og næstformand i DMF

Michael Lerche-Barlach, suppleant i DMF

Ingelise Kvist, webadministrator og bestyrelsesmedlem i DMF

Søren Dybdahl, journalist og formand i DMF