Redaktionen

Dansk Myelomatose Forenings medlemsblad, Myelomatosebladet, udkommer 4 gange årligt. Vi modtager gerne artikler såvel personlige beretninger som debatindlæg og nyheder inden for sundhed og behandling. Desuden er det muligt at købe annonceplads.

Du er velkommen til at komme med forslag til et emne, vi kan tage op i et kommende nummer, så send en mail til redaktion@myelomatose.dk.

Redaktionen består af følgende:

  • Pia Olsen, journalist, redaktør
  • Lisbeth Egeskov, journalist, kommunikationsansvarlig DMF.
  • Carsten Levin, journalist og medlem af bestyrelsen
  • Steffen Bach
  • Annette Jakobsen

Da alle i redaktionen er patienter og har perioder med sygdom og behandling eller stort arbejdspres, har vi faste aftaler med freelancemedarbejdere, som for symbolsk betaling arbejder for foreningen og kan tage over i travle perioder:

  • Erik Hansen, grafiker og indehaver af www.tegneboxen.dk

Tidligere udgaver af Myelomatosebladet kan downloades her på hjemmesiden.
Klik her for at se en oversigt over tidligere blade.