Sydvestjylland (Esbjerg)

Dansk Myelomatose Forening har fysiske netværk rundt om i Danmark, hvor Myelomatose- og AL amyloidosepatienter samt deres pårørende kan mødes. Derudover har foreningen et online netværk for AL amyloidosepatienter og deres pårørende. Du er velkommen i netop det eller de netværk, der passer dig bedst.  

I netværkene mødes mennesker, som vil sig selv og hinanden noget godt. Her deles erfaringer, sorger og glæder. Her gives og modtages, og det sociale samvær dyrkes. Derudover byder netværkene på oplæg fra fagpersoner omhandlende forskellige temaer, som kan have gruppens interesse. Det kan f.eks. omhandle det ”at forstå sine blodprøver” – ”senfølger” – ”det at leve med en uhelbredelig sygdom, både som patient og som pårørende” og meget mere. Men mest af alt gives, modtages og deles der håb.  

Netværk Esbjerg mødes 4 gange om året i Kræftrådgivningens hyggelige lokaler.

Mødested

Kræftrådgivningen Esbjerg
Stormgade 65
6700 Esbjerg

Tovholdere