Netværksmøde Sydvestjylland, Esbjerg den 14. december 2023

 

Netværk: Sydvestjylland – Esbjerg
Dato og sted for mødet: 14/12-2023 afholdt i Kræftrådgivningen, Esbjerg
Antal deltagere: 19 Heraf patienter: 11 Heraf pårørende: 8
Emne:  Julefrokost med hygge
Gitte byder velkommen. 

Nyt fra foreningen og hovedbestyrelsen ved Gitte

Bestyrelsen var godt tilfreds med seminar trods logistik problemer i sidste øjeblik. Der er også kommet en god tilbagemelding fra deltagerne omkring emnerne, men der var flere klager omkring det kolde lokale og den lange vej fra parkering til DOK5000.

Kort orientering om ”Foreningslet” der skal bruges til registrering af medlemmer, tilmelding til seminar og kursus. 

Der bliver arrangeret ”lidt kursus” i foreningslet på et senere tidspunkt.

Netværk Sydvestjylland – Esbjerg havde 10-års jubilæum marts 2023 det fejres ved marts

Der blev sagt tusind tak til Inge T. Pedersen for hendes store arbejde i netværket. Inge stopper som tovholder ved årets udgang og fik en Spring Copenhagen figur i afskedsgave.

Så var det tid til en julesang og julefrokost, Der blev erfaringsudvekslet og hygget imens julemaden blev indtaget.

En stor til alle fremmødte og hjælp med borde og stole samt bordpynt og borddækning

Vi havde 7 afbud. Dette skyldes bl.a. andre sociale arrangementer og sygdom.

Dato og evt. emne for næste møde: torsdag den 14. marts, 2024 – kl. 19-21.  Arv og testamente
Referent: Tovholder Jørgen Jul Pedersen