Fremtidens behandlinger – dagligdag i USA

Overlæge, ph.d. Charlotte Toftmann har været på studiebesøg på Mayo Clinic i Rochester, USA. Her har hun oplevet en dagligdag med CAR-T cellebehandling som en naturlig del af patientforløbet. Hun beskriver både behandlingen og håndteringen af bivirkninger, som er håndterlige og generelt mildere end ved den gængse højdosis kemoterapi.

Charlotte Toftmann beskriver også, hvordan teamene arbejder effektivt for at få endnu bedre styr på bivirkninger, og hvor vigtigt det er at udvælge de rigtige patienter til CAR-T cellebehandling.

Det er spændende læsning, når Charlotte Toftmann beskriver en helt anderledes dagligdag på det der nok er et af verdens allerbedste myelomatose-centre.

Den store hæmatologiske afdeling dækker både blodsygdomme som AL amyloidose, Waldenstrøms og selvfølgelig myelomatose. Der er mere end 15 ledende overlæger bare inden for myelomatose, og de er så godt som alle internationalt anerkendte eksperter.

Man giver i øjeblikket fem nye behand- linger mod myelomatose på Mayo Clinic, som ikke er tilgængelige i Danmark. Flere er allerede godkendt af EMA (Det Europæiske Medicin- agentur).

Charlotte Toftmann fortæller, at man har forbedret både forberedelsen
– bridging – forud for CAR-T-behand- lingen, og at man er blevet rigtigt gode til at håndtere de bivirkninger, der alligevel opleves.

 

Foto af Charlotte Toftmann
Charlotte Toftmann oplevede i USA, hvordan det, der her i Danmark fortsat er fremtidsmusik, er en del af dagligdagen. Hun benyttede sig selvfølgelig af lejligheden til at følge CAR-T cellebehandling, som man også netop i sidste måned for første gang gav til en myelomatosepatient på hendes egen afdeling X i Odense.