CAR-T i Danmark, ingen plan, linje og vilje

Det er for tidligt at vove en påstand, om at der allerede nu er myelomatosepatienter der er blevet helbredt for sygdommen.

CAR-T, Danmark spænder ben for sig selv

Flere af de mest fremtrædende hæmatologer som fx professorerne Anna Surrede, Herman og i Danmark, Niels Abildgaard er dog ret sikre på at det vil være resultatet ved brugen af CAR-T i første linje behandlinger.

Medicinrådet: Ingen plan, linje og vilje

Allerede nu er resultaterne med CAR-T til myelomatose langt bedre end det der ses med de andre behandlinger i de relevante behandlingslinjer der er indgået i forsøgsprotokollerne. Den politik som Medicinrådet repræsenterer er et udtryk for manglende plan, linje og vilje.