Arkiver: Netværk

Dansk Myelomatose Forening har netværk rundt om i det meste af landet.

Formålet netværksgrupper er at skabe et mindre og trygt forum, hvor medlemmer, både patienter og pårørende, kan være sammen og udveksle erfaringer, tanker og følelser omkring det liv, de har fået med en kræftdiagnose.

I netværkene mødes man under ganske uformelle former.

Netværkene ledes af tovholdere, som tilrettelægger møderne og inviterer eventuelle oplægsholdere.

Der er ingen fast dagsorden til møderne, men tovholderne planlægger mødernes indhold.

Hvis man savner et netværk i sit nærområde, kan man kontakte Bibi Moe på telefon 4074 7710 eller på mail: bibimoe2@gmail.com og høre om muligheden for at oprette en ny netværksgruppe.

Foreningen er meget interesseret i at komme i kontakt med patienter og pårørende, som kunne være villige til at påtage sig opgaven som tovholdere.