Netværk

Dansk Myelomatose Forening har lokale netværksgrupper i det meste af landet.

Formålet med netværksgrupper er at skabe et mindre og trygt forum, hvor medlemmer, både patienter og pårørende, kan være sammen og udveksle erfaringer, tanker og følelser omkring det liv, de har fået med en kræftdiagnose.

I netværkene mødes man under ganske uformelle former. Der er ingen fast dagsorden til møderne, men tovholderne planlægger mødernes indhold. Det kan også være, vi får besøg af en foredragsholder.

Netværkene ledes af tovholdere, som tilrettelægger møderne og inviterer eventuelle oplægsholdere.

Foreningen er meget interesseret i at komme i kontakt med patienter og pårørende, som vil hjælpe med arbejdet som  tovholder.