Referat netværksmøde Unge Nord 26. april

Netværksmøde Unge nord  26. april 2022 16-19

Vi var i alt 6 til mødet – 5 patienter og 1 pårørende

Inger og Susie startede med at fortælle om tovholderrollen og om nogen fra netværket havde lyst til overtage rollen – desværre ikke pt. så det blev det sidste møde som Inger og Susie holdt. Mødedeltagerne vil prøve og deltage i møder i Netværk Nordjylland.

Iflg. aftale med mødedeltagere sender Susie medlemmernes mail til John som så kan sende ud når der er møde næste gang. Dem som er på maillisten og som ikke var tilstede til mødet 26.4, dem skriver Susie til og hører efter om de ønsker deres mail videregivet til John og Nordjyllandsnetværket.

På mødet tog vi runden siden sidst og her kom vi omkring mange emner og problematikker bla. Zometa, kæbekirugi, kosttilskud, div. behandlinger, flexjob.

Der blev snakket om fællesmødet med Nordjyllandsnetværket den 16. augugst 2022 kl. 16-18, hvor Tescha vil holde et foredrag.

Referent Susie