Samarbejdspartnere

Dansk Myelomatose Forening modtager støtte fra og samarbejder med:

Kræftens Bekæmpelse

Samarbejdsaftale med Kræftens Bekæmpelse gældende fra 1.1.2018

Kræftens Bekæmpelse – Samarbejdsaftale

2016 Tilskud drift_medlemmer_aktiviteter_netværk

Etiske Regler

Etiske Retningslinier fra Kræftens Bekæmpelse

Retningslinier for Danske Patients medlemsorganisationers samarbejde med lægemiddel- og medicoindustrien samt privathospitaler

Etiske regler for lægemiddelindustriens samarbejde med patientforeninger mv – disse regler er udstukket af LIF og gælder for alle aftaler med lægemiddelindustrien.

Sundheds- og Ældreministerietsundhed

2016 Driftstilskud 

2016 Tilskud til håndbog og folder 

Heinrich og Laurine Jessens FondCapture

2017 støtte til konference

 

International Myeloma FoundationIMF LOGO 2014

 

Generel støtte fra lægemiddelindustrien

Bestyrelsen i Dansk Myelomatose Forening har i februar 2020 besluttet, at foreningen ikke længere modtager donationer eller direkte støtte fra lægemiddelindustrien. Foreningens indtægter fra industrien baseres udelukkende på salg af annoncer til Myelomatosebladet til markedspris samt honorarer for konsulentopgaver eller foredrag, vi bliver hyret ind til.