Første bispecifikke antistofbehandling godkendt til danske myelomatosepatienter

På Medicinrådets møde d. 21. februar 2024 godkendte man teclistamab til behandling af danske myelomatosepatienter. Det er første gang en af de nye immunterapier bliver tilgængelig som standardbehandling af myelomatose. Teclistamab er et såkaldt bispecifikt antistof. Det betyder, at det forbinder kræftcellen med kroppens egne T-celler. T-cellerne tilintetgør derefter kræftcellen. Behandlingen er godkendt til patienter

Læs mere »

CAR-T behandling får udvidet sin indikation

Ebecma, idecabtagene vicleucel, er en CAR-T behandling til myelomatose fra Bristol-Meyers Squibb. Den har hidtil af EMA, Det Europæiske Medicinagentur, været anbefalet efter tredje tilbagefald. EMA har besluttet at anbefale at udvide indikationen til også at omfatte patienter allerede efter andet tilbagefald.

Læs mere »

Virksomhed opgiver at søge Medicinrådet

Problemet med Medicinrådets proces omkring behandlinger for små patientgrupper har ført til, at mange virksomheder undlader at søge om godkendelse af deres behandlinger som standard i Danmark. Aktuelt har Jazz Pharmaceuticals valgt at lancere deres godkendte behandling, Enrylaze, til bl.a. akut lymfoblastær leukæmi, uden at søge Medicinrådet om godkendelse.

Læs mere »

Uro i og omkring Medicinrådet

Steen Werner Hansen er trådt tilbage som formand for Medicinrådet. Han er ofte blevet beskrevet som Medicinrådets hårde negl og en væsentlig hindring for godkendelsen af nye behandlinger. Han har stået på mål for en hel del kritik, herunder fra Kristian Lund, der beskrev processen mellem Medicinrådets fagudvalg og Medicinrådets ledelse således: “Medicinrådet lyver sig

Læs mere »

Montgomery: Second to none?

Hvad har feltmarskal Montgomery, Danmarks befrier, med den  aktuelle myelomatose-situation at gøre? Dette besvares af Carsten Levin fra Myelomatoseforeningen i et kun delvist humoristisk blogindlæg i december-udgaven af Myelomatosebladet.

Læs mere »

CART-Ddbcma, en ny CAR-T behandling

ASH, The American Society of Hematology, har deres årlige samling I December med titusinde deltagende hæmatologer fra hele verden. I år præsenteredes en ny CAR-T behandling, CART-Ddbcma, fra Bristol Meyers Squibb.

Læs mere »

Sundhedsministeren – stram op!

Sundhedsminister Sophie Løhde er helt klar over, at Medicinrådets sags- behandlingstider er for lange, og det ønsker hun, at Medicinrådet strammer op på. Det fremgik af et samråd i folketingets sundhedsudvalg den 21. november. Dansk Myelomatose Forening deltog og vi var i særlig grad glade for at ministeren understregede at Folketingets syvende princip skal overholdes –

Læs mere »