Debat: Hvis samfundet slår kassen i

Hvis samfundet slår kassen i, hvad er så konsekvensen for patienterne. Skal vi til lommen, pantsætte huset, lave indsamlinger eller tigge venner og familie om hjælp – og hvad med dem der ikke har disse muligheder, skal fanden tage de sidste – og hvad når de sidste faktisk er de mange?

Et synspunkt i debatten var også, at vi skulle forsikre os ud af flere og flere af problemerne, individuelt eller især fx via vores tilknytning til arbejdsmarkedet.

Formanden for Dansk Myelomatoseforening advarede meget mod forsikringsvinklen, når det gælder alvorlig sygdom, og fremhævede eksemplet USA, der har verdens dyreste sundhedssystem, og som alligevel lader de svageste i stikken?

Det var en spændende debat og Niels Fristrup, speciallæge, lektor, ph.d., Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital beskrev med skræmmende tydelighed hvorledes ca. halvdelen af de danske nyre-kræftpatienter ikke får adgang til den optimale behandling, den er ikke godkendt af Medicinrådet.

Se debatten her – hvis du vil se Carsten Levin, formand for Dansk Myelomatose Forenings indslag, så skal du frem til ca. 63 minutter inde i videoen.

Skriv en kommentar