Referat Netværksmøde Sydvestjylland den 14. september 2023 – senfølger

 

Netværk: Sydvestjylland – Esbjerg
Dato og sted for mødet: 14/9-2023 afholdt i Kræftrådgivningen, Esbjerg
Antal deltagere: 18 Heraf patienter: 9 Heraf pårørende: 9
Emne:  foredrag med Monica Medum Mortensen fra Senfølgeklinik efter kræft, Esbjerg Sygehus
Gitte byder velkommen.

Nyt fra foreningen og hovedbestyrelsen ved Gitte

Orientering om ”Foreningslet” der skal bruges til registrering af medlemmer, tilmelding til seminar og kursus.

Netværk Sydvestjylland – Esbjerg havde 10 års jubilæum marts 2023

Inge T. Pedersen stopper som tovholder ved årets udgang. Så deltagerne blev opfordret til at tænke på, om det var noget for en af dem.

Monica Medum Mortensen fortalte om senfølgeklinikkens opbygning med læge, 2 sygeplejersker og psykolog. Der er tæt samarbejde mellem senfølgeklinikkerne i Esbjerg, Vejle, Sønderborg, Odense og Herlev. Læge og psykolog i Esbjerg kommer fra Vejle. Der er ca. 35-40 patienter tilknyttet senfølgeklinikken i Esbjerg.

Henvisning sker fra egen læge eller behandlende læge / afsnit. Gælder alle kræfttyper men primært komplicerede senfølger og oftest efter overstået kræftbehandling og afsluttet kræftforløb. Der opfordres dog til at forsøge at blive tilkoblet senfølgeklinikken, også selvom myelomatose ikke kan helbredes. Der er stor fokus på senfølger fra politikere og øverste  sundhedsansvarlige. Til første samtale afsættes 1 time til patientens historie og fælles plan. Opfølgning ved læge, sygeplejerske eller psykolog. Forløbet tilpasses efter typer af senfølger og behov

Hvad er senfølger? Det kan være træthed også kaldet FATIQUE. Fatique er kronisk træthed, der ikke kan afhjælpes af en lur. KOGNITIVE udfordringer så som at huske og kan holde styr på ting, NEUROPATI gener føleforstyrrelser, FYSISKE gener f.eks. vandladningsproblematik, kvalme, smerter.

Til sidste fik vi et tip til åndedrætsøvelse og prøvede, som måske kan lindre eller give lidt afslapning. For som Monica sagde: Vi kan ikke fjerne senfølger men give nogle værktøjer der evt. kan gøre det til at leve med.

Der var gode og relevante spørgsmål fra de fremmødte, og alle kunne relatere til det at have senfølger.

Så var det tid til kaffe og en bolle med ost og marmelade.

En tak til Birgit for en dejlig hjemmelavet marmelade.

En stor til alle fremmødte og hjælp med borde og stole

Vi havde nogle afbud. Dette skyldes bl.a. andre sociale arrangementer og sygdom.

 

Dato og evt. emne for næste møde: torsdag den 14. december, 2023 – kl. 18-21 – julefrokost.
Referent: Tovholder Jørgen Jul Pedersen