Referat Netværksmøde – Sydvestjylland (Esbjerg) den 8. juni 2023 – UTH

Referat fra netværksmøde

 

Netværk: Sydvestjylland – Esbjerg
Dato og sted for mødet: 8/6-2023 afholdt i Kræftrådgivningen, Esbjerg
Antal deltagere: 12 Heraf patienter: 6 Heraf pårørende: 5
Emne:  Erfaringsudveksling og intro i at anmelde utilsigtet hændelse
 

Gitte byder velkommen.

Derefter synger vi ”Danmark nu blunder den lyse nat”

Nyt fra foreningen og hovedbestyrelsen ved Gitte

Kassere Jesper Helmer fortalte om det nye det medlemssystem som er ved at blive præsenteret rundt om i de forskellige netværk.

Vi tovholdere fik 1 times undervisning i medlemssystemet inden netværksmødet.

Lisbeth Holm kommer med et oplæg i hvordan man indberetter utilsigtede handlinger ”UTH”

Mellem sygehus/læge/sygeplejerske/hjemmeplejen og patient.

Fortalte om en episode, hvor hun selv var en del af.

Så var det tid til kaffe og en bolle med ost og marmelade.

Under kaffen blev tid en runde med erfaringsudveksling.

 

En tak til Birgit for en dejlig hjemmelavet marmelade.

En stor til alle fremmødte og hjælp med borde og stole

Vi havde nogle afbud. Dette skyldes bl.a. andre sociale arrangementer og sygdom.

 

Dato og evt. emne for næste møde: torsdag den 14. september, 2023 – kl. 19-21
Referent: Tovholder Jørgen Jul Pedersen