Referat af netværksmøde, Herning 24. februar, 2024

Referat fra netværksmøde

Netværk: Midt/Vestjylland (Herning)
Dato og sted for mødet: 24-02-2024 Kræftrådgivningen Herning
Antal deltagere: 29 Heraf patienter: 15 Heraf pårørende: 11

Samt 3 fra Kræftens bekæmpelse

Evt. emne og foredragsholder: Foredrag af Lars Bommersholt. ”Manden med de 9 liv”
 

Velkomst ved Poul Gohr Lauritsen, som takkede for den, igen, store tilslutning til netværksmødet.

Fortsætter den stigende tilslutning bliver lokalet i Herning snart for lille, og andet mødested må findes.

En kort gennemgang af dagens program og div. Informationer.

 

Derefter blev der serveret fastelavnsboller med det hele, samt kaffe og the.

 

Foredrag af Lars Bommersholt, manden med de 9 liv, der fortalte om hans udfordringer med helbredet, fysikken og psyken gennem hans lange og mange sygdomsforløb.

Lars forklarede blandt andet om vigtigheden af at holde et positiv livssyn, trods modgang og smerter.

Han fortalte om de ting, der havde hjulpet ham gennem svære tider og, for ham, om vigtigheden af at søge viden, så man er forberedt med spørgsmål til konsultationerne ved lægen, så man sammen med lægen kan vælge til eller fra af mulighederne for behandlingsforløb.

Herefter var der spørgsmål fra deltagerne til Lars og en generel snak bordene rundt.

Kærlige hilsner fra tovholderne

Poul, Bente, Torben, Lissy, Holger og Tove

 

Dato og evt. emne for næste møde: 25-05-2024
Referent: Holger Raundahl