Referat netværksmøde Midt/vestjylland, den 18. november 2023

 

 

Netværk: Midt/vestjylland ( Herning )
Dato og sted for mødet: 18-11-2023 Kræftrådgivningen Herning
Antal deltagere: 26 Heraf patienter: 15 Heraf pårørende: 11
Præsentation af nye tovholdere og derefter julefrokost
 

Velkomst ved Poul Gohr Lauritsen, der takkede for den rekordstore tilslutning, der var til dagens møde. 27 personer tilmeldt.

En kort gennemgang af dagens program, og div. Informationer.

Der blev også taget et fælles gruppebillede.

De tidligere tovholdere, Poul og Elisabeth, blev takket for det store arbejde de har lagt i foreningen, og overrakt gaver som tak.

En præsentation af de nye tovholdere.

En oplysning om det nye medlemssystem der er under opbygning.

Holger gav et kort referat fra det Seminar, der blev afholdt i Odense d. 2/11.

Herefter ”bordet rundt” hvor alle de, der havde lyst, præsenterede sig og kort fortalte om sygdomsforløbet mm.

Herefter julefrokost, hvor dejlig mad blev spist, og snakken gik livligt blandt kendte og nye bekendtskaber.

Kærlige hilsner fra tovholderne.

Poul, Bente, Torben, Lissy, Holger og Tove

Med ønsker om en god jul og et godt nytår

 

Dato og evt. emne for næste møde: 24-02-2024
Referent: Holger Raundahl