Referat netværksmøde Midt/vestjylland – 13. maj 2023

Referat fra mødet  13 maj 2023 

Velkomst til mødet. Særlig velkommen til nyt medlem. 

Herefter drak vi kaffe og talte om løst og fast. 

Orientering: Der har været generalforsamling i foreningen. Der har været en del udskiftninger. Der er kommet 3 nye bestyrelsesmedlemmer.  

 Der er kommet 6 nye tovholdere til. 4 tovholdere er stoppet i løb af året, og der har også været dødsfald blandt tovholderne. 

Næstved og unge nord er netværk sat på pause p.g.a. manglende tovholdere. 

10 juni er der pårørende dag i Odense. Program kan ses i bladet fra marts. 

Vi nævnte også, at der havde været mangel på orientering fra bestyrelsen sidste år. Dog har vi nu modtaget et nyhedsblad i år, som var en opsummering for en lang periode. Vi har dog endnu ikke fået referat fra generalforsamlingen i 2023. D.V.S. vi ved ikke endnu, hvem der fremover bliver tovholder koordinator for vores netværk. 

 Da vi mangler nye tovholdere i vores netværk, havde vi rettet henvendelse til  Tovholderkoordinator  Gitte Andersen, om hun ville komme til vores møde her den 23. Hun var desværre optaget, og vi hørte ikke fra en anden. 

Vi drøftede emnet om nye, men fik ikke løst vores problem. Et medlem var måske ikke afvisende men ønsker lidt tid til overvejelse. 

Vi nævnte, at et nyt medlemsregister er undervejs. Tidspunkt kendes dog ikke endnu. Det nye system skulle lette arbejdet en hel del. 

Til næste møde, håber vi at få besøg af foredragsholder, sognepræst Marianne Hedemann.  

Der var i alt 9 deltagere. 6 patienter og 3 pårørende. 

Referent: Elisabeth Jensen.