Referat Netværksmøde – Midt/Vestjylland den 26. august 2023

Netværksmøde lørdag den 26 august 2023. Netværk Midt/Vestjylland

Velkomst

Kaffe med brød

Orientering fra Dansk Myelomatoseforening: Ny næstformand er Gert Poulsen, som afløser Hanne Gulløv. Gitte Klepsch er tiltrådt som sekretær.

Opstart af det nye medlemssystem Foreninglet. Netværk orienteres af kasserer Jesper Helmer. Kontakt tovholder bliver ansvarlig for at bruge det nye system.

Hjemmeside fungerer stadig ikke grundet sygdom og andre gøremål.

2 november afholdes et-dags seminar i Middelfart.

Foredrag af sognepræst Marianne Hedemann Andreasen, som er hustru til myelomatose patient, med titlen: Fra kone, mor og præst til sygeplejerske og tilbage igen. Hun fortalte om familiens tilværelse og tanker, fra manden blev syg og til nu. Efter oplægget blev vi delt i 4 grupper, henholdsvis kvinder og mænd og patienter og pårørende.  Grupperne fik ens små sedler med forskellige aktuelle spørgsmål relateret til sygdom, livet og døden, som vi skulle diskutere i de enkelte grupper.

Foredraget og gruppearbejdet, gav os meget at tænke over og være taknemlig over, da det er vigtigt for os myelomatose patienter, at vi har nogen som, passer på os og drager omsorg for, at vi har det så godt som muligt i hverdagen.

Afslutning kl. 16, hvor der blev oplyst, at netværket havde fået tilsagn fra 3 nye tovholdere, hvilket var meget glædeligt, da det ville være meget træls, hvis netværket skulle lægges på dvale.

Deltagere:

12 medlemmer

7 pårørende