Anmeldelse af Ola Schenström’s ”Mindfulness i din hverdag” fra 2009(forlaget Schønberg):

Bogen starter med disse kloge ord af Viktor Frankl:

 

”Alt kan man tage fra mennesket.

Undtagen en ting – den yderste frihed

til at vælge måden at forholde sig på

til det, som livet fører med sig.”

 

Det er netop det, jeg synes er det vigtige budskab i denne bog og i mindfulness i det hele taget.

Vi er som patienter og pårørende blevet kastet ind i en ny uoverskuelig situation, da vi fik diagnosen myelomatose. Vi er blevet tvunget til at forholde os til det, livet har bragt til os.

 

Mindfulness er bevidst træning i at være nærværende i nuet. En måde at forholde sig til livet på, som modvirker uro og stress.

 

Mindfulness (bevidst nærvær) er østerlandsk kundskab kombineret med vesterlandsk synsmåde.

Gennem træning kan vi indtage en accepterende og ikke dømmende holdning til os selv og livet, og vi bliver trin for trin mere lydhøre overfor andre og mere nærværende i vore relationer.

 

I Ola Schenström´s bog om mindfulness i hverdagen er der udover de mange praktiske øvelser også en cd med, der underbygger øvelserne.

 

Ola Schenström er i dag den eneste læge i Sverige, som udelukkende arbejder med mindfulness.

Han er uddannet læge og har gennem 35 år arbejdet som specialist i almenmedicin i Sverige. Han er uddannet af Jon Kabat-Zinn, grundlæggeren af mindfulness-baseret stressreduktion, og en af Sveriges førende eksperter på dette område.

 

Bogen er, efter min mening, en rigtig god vejledning i det, at forholde sig til livet, som det er, og de mange øvelser i bogen understøttet af cd’en giver en enkel og let forståelig mulighed for at træne selv derhjemme.

Jeg kan kun anbefale at interesserede enten låner den på biblioteket eller køber den. Den koster ca. 250 kr.

Bibi Moe