CAR-T behandling får udvidet sin indikation

Ebecma, idecabtagene vicleucel, er en CAR-T behandling til myelomatose fra Bristol-Meyers Squibb. Den har hidtil af EMA, Det Europæiske Medicinagentur, været anbefalet efter tredje tilbagefald. EMA har besluttet at anbefale at udvide indikationen til også at omfatte patienter allerede efter andet tilbagefald.

De mest anerkendte forskere overvejer allerede om CAR-T behandlinger anvendt i de tidligste linjer vil vise sig at være den første kur for nogle grupper af myelomatosepatienter.

Derfor er det selvfølgelig interessant at EMA har valgt at anbefale at rykke en CAR-T behandling til de tidligere linjer.

Som de andre CAR-T behandlinger til en relativt sjælden sygdom som myelomatose er godkendelsengivet tidligt og betinget. Behandlingen anses som nødvendig for denne gruppe af patienter hvor man ellers har ingen eller kun dårligere alternativer.

Anbefalingen kan ses her

Ikke tilgængelig i Danmark

Producenten har ikke ansøgt Medicinrådet om at få behandlingen godkendt til danske myelomatosepatienter. Det er ikke i sig selv overraskende, godkendelsesprocessen er kompliceret og tager lang tid og eksemplet med Medicinrådets afvisning af en tilsvarende CAR-T behandling fra Janssen, cilta-cel, gør det ikke lige just tillokkende at søge i her i landet.

Skriv en kommentar