Montgomery: Second to none?

Hvad har feltmarskal Montgomery, Danmarks befrier, med den  aktuelle myelomatose-situation at gøre?
Dette besvares af Carsten Levin fra Myelomatoseforeningen i et kun delvist humoristisk blogindlæg i december-udgaven af Myelomatosebladet.

Foto af Feltmarshal Montgomery der kører gennem det befriede København i maj 1945
Som Danmarks befrier blev feltmarskal Montgomery spurgt, hvad han synes om den danske modstandsbevægelse. Han svarede: 'It is second to none'. Klog mand. Da Carsten i 2014 skulle have den første myelomatosebehandling, undersøgte han, hvad dansk og international førstelinjebehandling var, og fandt, at den danske behandlingspraksis i 2014 var helt i top. En tilsvarende undersøgelse i dag ville ulykkeligvis, på grund af Medicinrådets proces, give et andet svar.
Facebook
Twitter
LinkedIn

I 2014 blev Carsten Levin, der oprindelig er uddannet som historiker, først overrasket over, at ‘gammeldags’ kemoterapier baseret på sennepsgas fra Første Verdenskrig fortsat var blandt det bedste, man kunne anbefale mod myelomatose. Over de sidste 10 år er der kommet mange nye behandlinger til, som bruges sammen med de sennepsgasafledte cyclophosphamid og melphalan. Men eksperter, både i Danmark og internationalt, er fortsat stort set enige om, at førstelinjebehandling af yngre/stærkere patienter bør være den velafprøvede højdosis kemoterapi med stamcelletransplantation.

Samtidig er der dog også kommet nye behandlinger, såsom de bispecifikke antistoffer og CAR-T cellebehandling. Der er tilsvarende stor enighed om, at disse er meget vigtige ved behandling af tilbagefald, og at de kan gøre en stor og afgørende forskel i prognosen for sygdommen. Og eksperterne gisner også om, hvorvidt de allerede eksisterende CAR-T-behandlinger kunne være helbredende, hvis de anvendes i første linje.

Carsten antyder, at selvom de behandlinger, myelomatosepatienter tilbydes i Danmark, forbedres år for år, og at vi har hæmatologer der er helt i top, så sætter det Danmark bagud, at vi ikke godkender de nye behandlinger til standardbrug.

Blogindlæg i Myelomatosebladet står for skribentens egen regning og tegner ikke nødvendigvis foreningens holdning,

Skriv en kommentar