EMA godkender ny bispecifik antistof-behandling

Det Europæiske Medicinagentur har godkendt endnu en bispecifik antistof-behandling til myelomatose. Markedsføringsnavnet fra Phizer er Elrexfio og stoffet er navngivet elranatamab.
EMA beskriver hvorledes de eksisterende behandlinger er blevet bedre, men at der er behov for helt nye typer af behandlinger til patienter med tilbagefald og hvor der ikke mere findes gode løsninger. Ligesom teclistamab og talquetamab forbinder Elranatamab til BCMA antigenet som er tilstede på myelomatose-kræft-cellerne.  

EMA skriver om behandlingen:

Elrexfio was supported through EMA’s PRIority MEdicines (PRIME) scheme, which provides early and enhanced scientific and regulatory support to medicines that have a particular potential to address patients’ unmet medical needs.

Det er en helt ny behandling og der er ikke data fra mange år endnu. Men 61 procent af de patienter, der ellers havde prøvet alt, havde effekt af behandlingen og de foreløbige resultater viser at 70 procent af de behandlede kan forvente gennemsnitligt 15 måneder hvor sygdommen ikke forværres.

Som ved de andre myelomatosebehandlinger er der bivirkninger. De vurderes dog som håndterlige og acceptable i forhold til behandlingens effekt. EMA indskærper at der skal være stor fokus på håndteringen af bivirkninger og at de skal følges tæt:

En af de største risici ved brug af elranatamab er neurologisk toksicitet, herunder immuneffektorcelleassocieret neurotoksicitet (ICANS), da disse hændelser potentielt kan være livstruende eller fatale, hvis de ikke håndteres korrekt. Overvågnings- og risikobegrænsningsstrategier for CRS og ICANS beskrives i produktinformationen og i risikostyringsplanen, der er en integreret del af godkendelsen.

Så nu må vi håbe at producenten trods de mange afvisninger fra Medicinrådet, og den tunge proces, vælger at søge. Og dernæst at behandlingen ikke afvises af Medicinrådet.

 

Læs mere her

 

Skriv en kommentar