CART-Ddbcma, en ny CAR-T behandling

ASH, The American Society of Hematology, har deres årlige samling I December med titusinde deltagende hæmatologer fra hele verden. I år præsenteredes en ny CAR-T behandling, CART-Ddbcma, fra Bristol Meyers Squibb.

Denne CAR-T behandling retter sig mod de samme receptorer som den behandling, cilta-cel, som det danske Medicinråd netop har afvist at godkende i Danmark. Men det at der løbende kommer flere CAR-T behandlinger til øger dels konkurrencen og giver derfor måske lavere priser og det viser også at denne nye behandlingstype er overordentlig interessant.

Forsøget der refereres til et en fase 1 protokol og de foreløbige resultater er imponerende. Alle patienterne i forsøget havde været igennem mindst 3 foregående behandlingslinjer og havde tilbagefald af sygdommen. 68 procent havde været igennem mindst frem foregående behandlinger, og var dermed det man kalder penta-refraktære.

I alt 38 patienter modtog den nye CAR-T behandling og behandlingen havde effekt på alle der indgik. Væsentligst: Der blev ikke konstatereret nogen varige/farlige bivirkninger hos nogen af patienterne der indgik.

Læs evt. mere her

Skriv en kommentar