Danske myelomatosepatienter – resultater af CAR-T behandling

Det er nu et halvt år siden den første danske myelomatosepatient modtog CAR-T cellebehandling og indtil nu har resultatet været som håbet og bivirkningerne har været håndterlige. “I oktober sidste år skrev man historie på Forskningsenheden for Hæmatologi på Odense Universitetshospital. Her blev den første danske patient med myelomatose behandlet med cilta-cel I oktober sidste år skrev man historie på Forskningsenheden for Hæmatologi på Odense Universitetshospital. Her blev den første danske patient med myelomatose behandlet med cilta-cel”
Facebook
Twitter
LinkedIn

Komplet remission

Den første patient med myelomatose, der modtog CAR-T-behandling, har nu, et halvt år efter behandlingen, ingen målbar sygdom. Dette gælder også for den anden patient, som også modtog sin behandling på Afdeling X i Odense (OUH).

Professor i hæmatologi, Niels Abildgaard, udtaler til Hæmatologisk Tidsskrift

– De to patienter, vi har behandlet her i Odense, har tålt behandlingen med cilta-cel vældig godt. Vi har kun set CRS i grad 1 hos den ene patient, og indtil videre har vi ikke observeret alvorlige ikke-akutte bivirkninger. Patienterne var i remission forud for inklusion i studiet, og det er de begge fortsat i dag. Alt i alt tegner det rigtig lovende.

Og Niels Abildgaard tilføjer:

– Når patienterne ikke har reageret mere på behandlingen, end de har, skyldes det formentlig, at sygdommen praktisk talt var væk på det tidspunkt, hvor de fik cilta-cel. Og derfor ser vi ikke den ’slagkrig’ i kroppen, som ville være forventelig, hvis der havde været en masse myelomceller til stede.

 

Bedre behandling til flere grupper

Der knytter sig stort håb til brugen af CAR-T celleterapi mod myelomatose og dertil er behandlingen væsentligt bedre tålt end de hidtil eksisterende.

Udover at CAR-T cellebehandling har perspektivet, at kunne ende med at være en kur mod myelomatose, så betyder det at man kan give denne behandling til de mange patienter der er for svage, eller for gamle, til at modtage højdosis kemoterapi og stamcelletransplantation.

Varig effekt?

Det er alt for tidligt at konkludere noget om den varige effekt af behandlingerne. Vil de nye, modificerede T-celler blive ved med at formere sig, og vil de dermed blive i kroppen og ligge klar, hvis myelomatosen kommer igen?

Niels Abildgaard beskriver til Hæmatologisk Tidskrift

– Den første patient, vi behandlede, opnåede hurtigt kraftig ekspansion af CAR-T-cellerne. Det forestiller vi os er en god prognostisk markør, da det er forudsætning for at opnå langvarig effekt, at CAR-T-cellerne vedbliver at proliferere og være til stede i patientens blod, så de ved de første spæde tegn på tilbagefald kan eradikere kræftcellerne.

 

Patienten fortæller til Myelomatosebladet

I “Myelomatosebladet” nr. 1, marts 2024, har vi en lang artikel om netop denne patient, interview med ham og hans oplevelser af behandlingen. Han slutter med at sige til “Myelomatosebladets” Annette Jakobsen:

Det er forfærdeligt at Medicinrådet har afvist behandlingen med CAR-T til myelomatosepatienter.

– Det vil jo kunne give så mange mennesker en bedre livskvalitet og hvis det her virker, vil det jo blive billigere på sigt, slutter de.

Alle medlemmer af Myelomatoseforeningen har fået bladet, og i slutningen af april lægges det også på internettet, så du kan læse artiklen der.

 

Skriv en kommentar