9 måneder siden CAR-T cellebehandling

Også i Norge tømmer patienterne sine egne, familiens og venners opsparing for at få råd til livreddende behandlinger. her fortæller Gunhild Haugejorden om sin rejse til Tyskland, hvor hun betalte 5 millioner norske kroner for den behandling det norske sundhedssystem ikke ville betale for.

Gunhild beskriver hvor få bivirkninger behandlingen gav og hvordan den har bragt hendes myelomatose under fuld kontrol.

Read more

Løhde dybt bekymret over regioners fejlinformation

Vores sundhedsminister, Sophie Løhde, er dybt bekymret over at Danske Regioner vildleder ministeren om de regionale lægemiddelkomiteers afvisninger af livreddende behandlinger til kræftpatienter. Det sidst år har Sophie Løhde gang på gang indskærpet, at både Medicinrådet og aktuelt de regionale lægemiddelkomiteer, under regionerne, ikke må samlebåndsafvise den behandling som lægen ansøger om, typisk for at redde patient liv.

Read more

Danske myelomatosepatienter – resultater af CAR-T behandling

Det er nu et halvt år siden den første danske myelomatosepatient modtog CAR-T cellebehandling og indtil nu har resultatet været som håbet og bivirkningerne har været håndterlige. “I oktober sidste år skrev man historie på Forskningsenheden for Hæmatologi på Odense Universitetshospital. Her blev den første danske patient med myelomatose behandlet med cilta-cel I oktober sidste år skrev man historie på Forskningsenheden for Hæmatologi på Odense Universitetshospital. Her blev den første danske patient med myelomatose behandlet med cilta-cel”

Read more

ATMP – Danmark forbigås

Dagens Pharma skriver “Danmark halter efter resten af Norden, når det kommer til ansøgninger om at få anbefalet avancerede medicinske terapier, viser ny rapport. Manglende politisk fokus og rammer er en udfordring, lyder det fra Lars Holger Ehlers, forsker og sundhedsøkonom, som står bag rapporten.” Det er åbenlyst særlig alvorligt for patienter med sygdomme som AL amyloidose og myelomatose.

Read more

Desperate kræftpatienter sælger huset, optager lån eller rejser penge i deres netværk

I dagens kronik i Berlingske beskriver Brystkræftforeninge, Myelomatoseforeningen og patientforeningen Kræft i Underlivet hvorledes Danmark er sakket agterud, når det gælder adgangen til nye og livreddende behandlinger. Kronikken rummer et forslag om at Kræftplan V bør have en pulje til kræftlægemidler der ikke er godkendt eller anbefalet af Medicinrådet.

Read more

Første bispecifikke antistofbehandling godkendt til danske myelomatosepatienter

Illiustration af det bispicifikke antistof teclistamab
På Medicinrådets møde d. 21. februar 2024 godkendte man teclistamab til behandling af danske myelomatosepatienter. Det er første gang en af de nye immunterapier bliver tilgængelig som standardbehandling af myelomatose.

Teclistamab er et såkaldt bispecifikt antistof. Det betyder, at det forbinder kræftcellen med kroppens egne T-celler. T-cellerne tilintetgør derefter kræftcellen.

Behandlingen er godkendt til patienter der har fået mindst tre forudgående behandlingslinjer og har tilbagefald.

Medicinrådets godkendelse er betinget af at man opsamler data på bivirkninger ved brugen af behandlingen, og man vil efter et til to år genvurdere godkendelsen.

Teclistamab har i forsøgsprotokoller vist sig at have effekt på mere end to tredjedele af de patienter der indgik. Og ca. 25% opnåede at sygdommen ikke kunne måles. Patienterne i forsøget havde i gennemsnit modtaget frem forudgående behandlingslinjer og enten ikke oplevet effekt eller havde fået tilbagefald.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Medicinrådets anbefaling vedr. teclistamab til knoglemarvskræft

 

Medicinrådet anbefaler teclistamab til voksne patienter med recidiverende og refraktær knoglemarvskræft (myelomatose), som har fået mindst tre tidligere behandlinger, herunder et immunmodulerende lægemiddel, en proteasomhæmmer samt et anti-CD38-antistof, og som har haft sygdomsprogression under seneste behandling. Anbefalingen gælder patienter, som er i god almen tilstand (performancestatus 0-1).

Medicinrådet vurderer, at behandling med teclistamab udskyder tiden til sygdoms-progression og øger patienternes overlevelse sammenlignet med nuværende standardbehandling, som er pomalidomid – eller carfilzomib-holdig behandling. Det er meget usikkert, hvor stor effekten er, da teclistamab kun er undersøgt i et enkeltarmet ukontrolleret studie, dvs. uden direkte sammenligning med andre behandlingsmuligheder. Teclistamab er forbundet med risiko for alvorlige bivirkninger.

Behandling med teclistamab er dyrere end nuværende standardbehandling. Samlet set vurderer Medicinrådet dog, at omkostningerne er rimelige i forhold til effekten for denne patientgruppe.

Grundet risiko for alvorlige bivirkninger og usikkerhed om effekten forudsætter Medicinrådets anbefaling, at der i klinikken systematisk indsamles effekt- og bivirkningsdata for patienter, som behandles med teclistamab.

Medicinrådet vil efter ét og to år på baggrund af indleveret data tage stilling til, om anbefalingen fortsat skal gælde.