CAR-T behandling: Bedre livskvalitet

CAR-T cellebehandlingerne er engangsbehandling der giver myelomatosepatienter mulighed for at leve uden løbende behandling og indlæggelser. Det er derfor ikke overraskende at undersøgelser også viser forbedret livskvalitet efter CAR-T behandlingen. Resultatet er fra CARTITUDE-4 forsøgsprotokollen og omtales bl.a. i Hæmatologisk Tidsskrift d. 13. december 2023.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Anne Kærsgaard Mylin, overlæge ved Afdeling for Blodsygdomme på Rigshospitalet og hovedansvarlig for CARTITUDE-4-protokollen i Danmark, forklarer til Hæmatologisk Tidsskrift:

– Når vi sammenligner patienternes oplysninger fra de to behandlingsarme, kan vi se, at patienterne i cilta-cel-armen opnår en klinisk meningsfuld forbedring af deres overordnede helbredsrelaterede livskvalitet. I kontrolarmen oplever de overordnet en mindre forværring af livskvaliteten, som dog ikke er klinisk signifikant,

Den ene behandlingsarm var med cilta-cel, og den anden fik det, der i dag er den danske standardbehandling ifølge behandlingsvejledningen. Anne Mylin fortsætter:

– Der kan være flere forklaringer på, hvorfor resultatet falder ud til cilta-cels fordel. Hvis jeg skal give et bud, så kan man dels forestille sig, at der er en fordel ved, at cilta-cel er en engangsbehandling, hvorimod standardbehandlingen er kontinuerlig. Dermed oplever patienterne i cilta-cel armen typisk bivirkninger up front, mens patienterne i kontrolarmen oplever kontinuerlige bivirkninger. Dels giver cilta-cel et bedre respons end standardbehandlingen, hvilket også kan give bedring af almentilstanden.

Læs artiklen om resultater fra ASH og denne undersøgelse i Medicinske Tidsskrifter.

Skriv en kommentar