CAR-T og sekundær cancer?

Rigtig mange behandlinger af myelomatose kan forårsage det, der kaldes sekundær cancer. Det betyder, at risikoen for at udvikle en anden kræfttype øges. Dette gælder for eksempel for revlimid og ved højdosis kemoterapi og stamcelletransplantation anslås det, at op til 3 procent af patienterne vil udvikle leukæmi, og der er også risiko for andre kræfttyper. Nye undersøgelser viser, at risikoen for sekundær cancer formodentlig også er tilstede ved CAR-T cellebehandling.

Der er allerede tusinder af patienter i USA, der har reddet livet ved CAR-T-behandlinger. Mens bivirkningerne og risikoen ved behandlingen er mindre end ved hidtidige standardbehandlinger som højdosis kemoterapi og autolog stamcelletransplantation (HDST), er der grund til at tro, at CAR-T, ligesom mange andre behandlinger, kan forårsage sekundær kræft.

FDA fastholder, ligesom EMA, deres anbefalinger af CAR-T, men lægger op til, at man er opmærksom på risikoen og overvåger den nøje. Når man har en kendt risiko, er det også lettere at forebygge.

Lige nu 19 ud af 35.000 behandlede med CAR-T

Eric Smith, der er forsker ved Dana Farber Institute i USA, blev interviewet af Harward Gazette og han forklarer:

– Disse terapier har virkelig været banebrydende for behandlingen af patienter med blodkræft, der har tilbagevendende eller refraktær sygdom. Meget ofte får patienter, der har fejlet med alle andre terapier, CAR T-celleterapi, og det medfører dramatiske og holdbare reaktioner på deres kræft.

På spørgsmålet om hvad der skete med disse patienter, før CAR-T blev standardbehandling i disse linjer i USA svarede han:

– Vi havde virkelig ingen muligheder for disse patienter, og de havde sandsynligvis en forventet levetid på bare et par måneder.

Og om risikoen for sekundær cancer fortsætter han:

– Vi har behandlet omkring 35.000 patienter med CAR T-celleterapier indtil nu, og reelt set er al den information, som FDA har afsløret, at der var 19 tilfælde ud af 35.000. Så der er stadig meget, vi ikke ved.

Lige nu er der altså 19 tilfælde af kræft som muligvis kan være fremkaldt af CAR-T behandling, ud af 35.000 patienter. I sig selv et ekstremt lille antal som dog kan vise sig at stige med tiden.

Oversættelse v. Myelomatosebladet, artiklen kan læses her

FDA opsummerer

– FDA har fastslået, at risikoen for T-celle-maligniteter gælder for alle i øjeblikket godkendte BCMA-rettede og CD19-rettede genetisk modificerede autologe CAR T-celle-immunoterapier. T-celle-maligniteter er forekommet hos patienter, der er behandlet med adskillige produkter i denne klasse. I øjeblikket godkendte produkter i denne klasse.

De konkluderer dog at fordelene ved disse behandlinger er så store i forhold til risikoen og de slår fast at der skal indføres livsvarig overvågning af patientgruppen, for patienternes skyld og for at sikre bedre viden på området.

Læs FDA’s redegørelse her

Selv om antallet af sekundære cancertilfælde er meget lavt, 19 ud af 35.000 CAR-T behandlede patienter, så viser analysen foretaget af FDA at forholdet skal undersøges. Og uanset hvor lille risikoen er, så skal patienterne selvfølgelig informeres om den.

Skriv en kommentar