CAR-T , kun et spørgsmål om tid?

ASH afholdes hvert år i december og er verdens største konference for hæmatologer. I år samledes tusinder af hæmatologer fra hele verden i San Diego, USA. Efter at have overværet præsentationerne på ASH er Ulf Frølund Thomsen, medlem af Medicinrådets Fagudvalg for knoglemarvskræft og overlæge på Hæmatologisk Afdeling på Roskilde Sygehus, ikke i tvivl: CAR-T bliver en central del af den danske behandling af myelomatose, knoglemarvskræft.

Til Hæmatologisk Tidsskrift udtaler Ulf Frølund Thomsen:

– Det ser lovende ud for patienter med myelomatose, og der er næppe nogen tvivl om, at CAR-T-celleterapi og bispecifikke antistoffer bliver fast bestanddel af fremtidens myelomatose-behandling,

Hæmatologisk Tidsskrift kan dog desværre fortsætte:

– Herhjemme har MM-patienter ikke adgang til hverken CAR-T-celleterapi eller bispecifikke antistoffer som led i standardbehandling. I efteråret ansøgte virksomheden bag cilta-cel om godkendelse i Danmark, men Medicinrådet afviste ansøgningen med den begrundelse, at data var for usikre, og de økonomiske omkostninger var for store. Ansøgninger på teclistamab, talquetamab og elranatamab ligger aktuelt til vurdering i rådet.

Det er da også derfor Dansk Myelomatose Forening har indledt kampagnen Giv os tid, om at skaffe vore patienter adgang til de nye behandlinger.

Skriv en kommentar