Transplantation

Indgift i blodet af stamceller, som går patienten i stand til igen at producere blodbestanddele efter højdosis kemoterapi og/eller strålebehandling. Transplantation af egne stamceller (autolog transplantation) er ikke i sig selv rettet mod selve myelomatosen, men gør højdosis kemoterapi mulig. Transplantation med stamceller fra anden person, f.eks. vævstype-identisk søsken, kan have direkte virkning mod myelomcellerne.

Skriv en kommentar