Referat netværksmøde Nordjylland (Aalborg) 21. maj 2024 Tema: Senfølger

Referat Netværksmøde  i Netværk NordJylland (Aalborg)

Tirsdag d. 21.05.2024 kl. 16.00-18.30.

Vi var 22 til mødet. Heraf 13 patienter og 9 pårørende og der var 8 afbud.

Velkommen til nye, der var med.

Vi startede med oplæggene. Der blev udvekslet lidt erfaringer ifm. oplægget, men ellers blev erfaringsudvekslingen udskudt til næste gang.

Oplægsholdere:

Eva Futtrup Maksten. Hæmatologisk afd.

 • Læge og ph.d. på Afdeling for Blodsygdomme med interesse i senfølger til kræft.
 • Min forskning har primært omhandlet senfølger til lymfekræft og myelomatose. Igennem flere år har vi fulgt patienter som opstarter kemoterapi og undersøgt deres nervefunktion og hukommelse undervejs og efter behandlingen for at blive klogere på både akutte bivirkninger og senfølger.

Mette Louise Roed.

 • Klinisk projektsygeplejerske på Afdeling for Blodsygdomme på Aalborg Universitetshospital, med stor interesse i senfølger efter hæmatologisk kræft.
 • Min forskning har primært omhandlet nerveskader blandt hæmatologiske kræftoverlevere. Her har jeg undersøgt hvilken betydning og/eller indvirkning nerveskader har på hverdagslivet hos hæmatologiske kræftoverlevere for at blive klogere på hvilke problemstillinger og behov denne patientgruppe har i en hverdag med nerveskader.

 

 • Vi kom omkring mange emner og spørgsmål stillet både af oplægsholderne men også spørgsmål fra tilhørerne, som fx:
  • Hvad er neuropati?
  • Hvad gør kemoterapi?
  • Hvor rammer neuropati?
  • Hvor mange er ramt?
  • Hvordan diagnosticeres neuropati?
  • Behandlingsmuligheder?
  • Forskning?
  • Centrale skader.

Hvad er neuropati?

 • Problemer med de lange nerver – de perifere nerver
 • Ændret følefornemmelse.
 • Ændret muskelfunktion.

Næste møde:

 • Næste møde d. 20 august 2024
 • Forslag til emner:
  • Diætist mht. kost.
  • Smart træning – kognitiv træning – hjernegymnastik – ikke fysiske øvelser – men bruge hjernen.

Referent Per Lydholm