Referat netværksmøde Al-amyliodose 27. maj 2023 – Online møde

Vi har her til aften d. 27.5.2024 fra kl. 19.00 afholdt online netværksmøde i AL Amyloidose gruppen. Der deltog i alt 7 personer, heraf 6 patienter og 1 pårørende. Mødet bestod af erfaringsudveksling (‘siden sidst …..’) – der var ikke noget oplæg eller gæst.
Det viste sig, at der er et behov for at mødes og udveksle tanker og erfaringer om det at være pårørende. Der vil derfor blive taget initiativ af Merete Andersen til at afholde et online møde for pårørende i AL Amyloidose gruppen, i første omgang formodentlig d. 10.6.24.
Det vil desuden blive meldt ud i gruppen, hvorvidt der afholdes online møde i juli (i så fald bliver det d. 25.7.24 kl. 19.00).
Mødet sluttede ca. kl. 20.10.
Med venlig hilsen
Pernille Søndergaard Leth