”Senfølger ” efter kræftsygdom og behandling.

Kort sammendrag af foredrag på generalforsamlingen d. 29.marts.2014 af Bibi Moe

IMG_2503

Marianne Nord indledte med at fortælle om sig selv som kræftpatient og med senfølger efter brystkræft og behandling.

Hun var primus motor ved oprettelsen af Senfølgergruppen som er en forening for alle med senfølger efter enhver kræftbehandling.

Hun fortalte at rigtig mange oplever så alvorlige gener efter deres kræftbehandling at det påvirker deres hverdag.

Problemerne er både fysiske og psykiske og senfølger forstås sædvanligvis som blivende forandringer som følge af sygdommen eller behandlingen.

Nedennævnte senfølger er et udpluk af de rapporterede:

 • Angst
 • Arvævsdannelse
 • Balanceproblemer
 • Depression
 • Diarré og forstoppelse
 • Eksistientielle problemer ( med familien,arbejdsgiver, læge, kommunen m.fl. )
 • Hedeture/svedeture
 • Hjerteproblemer
 • Hukommelses- og koncentrationsbesvær
 • Knogleskørhed
 • Kramper
 • Lymfeødem og rosen
 • Nerveforstyrrelser
 • Nedsat bevægelighed
 • Nedsat nyrefunktion
 • Nedsat syn/ hørelse
 • Nedsat immunforsvar
 • Ulyst til sex
 • Slimhindeproblemer
 • Smerter
 • Helvedesild
 • Søvnproblemer
 • Tandskader
 • Træthed/fatigue
 • Vejrtrækningsproblemer

Marianne Nord opfordrede alle patienter til at skrive eventuelle påvirkninger/bivirkninger ned  på papir med navn og personnummer og bede lægen  føje den til journalen for at kunne dokumentere  at evt, senere problemer stammer fra sygdom eller behandling.

I Danmark er der først i de sidste år kommet forståelse for at  problemer kan stamme fra kræftsygdommen eller behandlingen endda mange mange år efter.

I USA er der langt større viden om dette.

Se evt under: late effects myloma

Eventuelle spørgsmål ( ikke lægelige ) om senfølger kan rettes til foreningen

på tlf. 40447848 tirsd. og ons. 17 – 19

 

Bibi Moe

Skriv en kommentar