Fysisk netværksmøde – AL Amyloidose

Kort utilgængelig

Planen var at mødes online den 26. marts. Men den 27. marts kl 10 – 12 er der generalforsamling i Dansk Myelomatoseforening på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg.

Jeg har derfor besluttet at flytte mødedatoen til den 27. marts og ændret det til et frokostemøde umiddelbart efter generalforsamlingen.

Hvis du er interesseret i at deltage skal du sende en mail til al-amyloidose@myelomatose.dk MEN det er også vigtigt at du selv tilmelder dig til frokosten. Gå til til foreningens  generalforsamlingssiden og udfyld formularen i bunden af siden.

Jeg sørger for at reservere pladser til os. Når vi nærmer os sender jeg jer informationer om hvordan vi finder hinanden på dagen.

Netværkene kan kun eksistere, såfremt der er frivillige kræfter, der vil hjælpe til med at holde dem aktive. På nuværende tidspunkt er der kun en enkelt tovholder i AL-amyloidose netværket.  Foreningen anbefaler, at der er flere end en tovholder i netværkene, så tovholderne kan støtte hinanden og deles om opgaverne. Tovholderarbejdet er både spændende og meget berigende. Skriv til al-amyloidose@myelomatose.dk vis du interesseret eller hvis du har spørgsmål til hvad det indebærer at være tovholder.

Skriv en kommentar