En artikel om mit besøg på Dallund Slot

 image001-12 Rehabiliterings Center Dallund ligger ved Søndersø på Fyn. Centret drives af Kræftens Bekæmpelse.

Dallund er sund for sjæl og legeme

I overgangen mellem vinter og forår deltog min kone og mig på et rehabiliteringskursus for kræftramte kursister på Dallund Slot. Dallund er drevet af Kræftens bekæmpelse og er det eneste rehabiliterings- og videnscenter for kræftramte i Danmark. Personalet er en broget skare af kursusledere med en sygeplejefaglig baggrund, forskningspersonale, kontorpersonale, køkkenpersonale og havepersonale.

Vi var i alt 13 kursusdeltagere og 6 ægtefæller.

Slottet har indrettet moderne værelser i det bestående miljø. Det vil sige gode senge, god kunst og arkitekttegnede møbler. Endvidere handicaptoilet til hvert værelse. Slottet har mange opholdsrum, bl.a. en flot spisesal, som også fungerer som konferencerum. 2 store dagligstuer med bløde og arkitekttegnede møbler og med god kunst på væggene. Skulle man have 5 min. til overs på kurset, så er der også mulighed for at se fjernsyn og video. Man kan også få sin lyst styret ved at gå i værkstedet i kælderen (bogindbinding, tørklædefabrikation, maleri mv.).

Maden, der bliver serveret, er altid gennemtænkt. Der er tale om sund, spændende og ernæringsrigtig mad. Man kan købe alle opskrifter med hjem, og det har vi haft rigtig meget glæde af senere.

Slottet ligger ved Dallund Sø og har en meget stor parklignende have med gamle træer og buske. Parken er åbent for publikum. Kun slottet er lukket for offentligheden. Der er store muligheder for gode og smukke samtalegåture i parken eller rundt om søen (½ time). Og jeg skal rigtig nok love for, at netop samtaleturene blev brugt af mange kursister.

 

 

Lidt historie

Dallund Slot ligger ved Søndersø nord for Odense. Slottet blev bygget i senmiddelalderen og blev brugt som bolig for skiftende adelsfolk. Først i 1927 åbnede Dallund som rekreationshjem af sygekasserne i Odense. Rekreationshjemmet blev drevet helt frem til 1973. Herefter overtog de fynske kommuner driften af slottet. Der er tale om et meget bevaringsværdigt slot med mange spændende detaljer fra århundrede tilbage.

I 2001 overtog Kræftens bekæmpelse Dallund til at drive rehabiliteringscenter for kræftramte patienter.

 

Formålet er at drive et rehabiliteringscenter for kræftpatienter og opsamle systematisk viden og udvikle forskningsresultater om fysiske, psykiske, sociale og arbejdsmæssige følgevirkninger af kræftsygdomme og deres behandling.

 

Lidt om mig selv

Jeg fik for 7 år siden konstateret Myelomatose og har gennem årene været ude for mange positive og negative oplevelser. Jeg har haft tilbagefald 4 gange på de 7 år. Hver gang med en ny behandling til følge. Jeg har fået foretaget en transplantation på Århus Sygehus, fået Thalodomid, Valcade, Revilamid, deltaget i en protokol og får på nuværende tidspunkt en kombinationsbehandling bestående af Kemo, Valcade og Revilamid.

 

Dallund

Efter store overvejelser besluttede min kone og mig, at der skulle ske noget nyt i vores liv. Og i uge 13 i 2009 drog vi, med bankende hjerter, af sted til Dallund Slot til en uges rehabiliteringsophold. Når man siger rehabiliteringsophold er der ikke tale om et rekreationsophold. Det er meningen, at tidligere kræftramte skal finde nye veje til et bedre live efter kræften – og man er selv herre/dame over, hvor meget man vil modtage og have ud af opholdet.

Der var i alt 13 kursister med mange former for kræft (lungekræft, prostatakræft, spiserørskræft, mavesækskræft og myelomatose). Fælles for alle var, at de var færdigbehandlede og skulle nu videre med deres liv. Hvis jeg lige skal indskyde en bemærkning her, så var jeg eneste kursist med Myelomatose, og det var faktisk den eneste ulempe ved opholdet. Jeg kunne godt tænke mig, at der deltog flere kursister med sygdommen. Da sygdommen jo ikke er færdigbehandlet og der samtidig også er stor sandsynlighed for, at den dukker op igen og igen. Det kan være svært for patienter med andre kræftsygdomme at forstå.

 

Mandag

Ankomst til Slottet med registrering, velkomst, præsentation af samtlige kursister og præsentation af ugens store program. Herefter var der gåture i den friske og smukke natur omkring Dallund og rundvisning på slottet.

Om aftenen var der koncert med 2 konservatorieuddannede kunstnere. Det var ikke kedeligt at synge og danse på den måde, som de kunstnere lagde op til – hvad med at lære en Færøsk dans på 5 min?

Tirsdag

En dag med lidt alvor. Der var foredrag med titlen: Kræft og følger af behandling. Foredraget blev afholdt af en læge, som arbejder med kræftramte patienter. Fysisk aktivitet ved fysioterapeuter.

Om eftermiddagen var der underholdning, som blev kaldt Fortællinger. Underholdningen gik ud på, at vi kan huske meget mere fra vores fortid end vi mener at kunne huske. Og jeg skal love for at der blev rusket op i hukommelsen – sjovt og spændende!

Om aftenen var der værksted og film, hvis man ønskede at blive yderligere aktiveret efter en hård dag.

Onsdag

En sjov dag med bl.a. Krop og Kunst. Man skulle her, til musik, male et billede, og bagefter skulle man fortælle de andre hvad man ville med det billede. Kræft og psyke var et foredrag, som blev afholdt af en psykolog. Samtalegrupper med pårørende for sig selv og patienter for sig selv.

Eftermiddagen var sat af til et foredrag om kræft og seksualitet ved en sexolog. Det var et sjovt, lærerigt og spændende foredrag.

Om aftenen kom præst Egon Lausen (vi kender ham fra en tidligere konference i Fredericia) Han holdt et blændende indlæg med emnet: Hvem ejer livet. Det gav stof til eftertanke.

Torsdag

Foredrag om kost, kræft og sunde vaner ved en diætist, fysisk aktivitet og afspænding med en fysioterapeut. Og et spændende indslag var der om eftermiddagen, nemlig ½ times massage på alle de ømme steder – dejligt!

Aftenen var der igen værkstedsaktiviteter og film.

Fredag

Foredrag om fysiske problemer efter kræftbehandling ved en sygeplejerske, et oplæg til vores egne fremtidsplaner. Her skulle vi arbejde med nogle mål for vores fremtid, og hvordan vi vil nå målene.

Om eftermiddagen var der fremlæggelse af isse fremtidsplaner.

Om aftenen var der festaften med alt godt at spise og drikke (men stadig med fokus på sund og ernæringsrigtig mad) Her blev der snakket og udvekslet erfaringer.

Lørdag

Stod i afrejsens tegn. Efter morgenmaden blev der sagt farvel fra Dalbund og fra kursusdeltagerne og herefter var der afrejse.

Alt i alt en rigtig dejlig uge med masser af aktiviteter, foredrag, gåture og inspiration. Kan anbefales til alle, der ønsker at komme lidt væk fra hverdagen og som ønsker at få nye inspirationer til det videre liv.

 

Efterrationalisering

Skal jeg nævne det eneste ulempepunkt, som jeg har til opholdet, så var det, at jeg var eneste kursist med sygdommen Myelomatose. Alle andre deltagende kursister var opererede kræftpatienter, som var erklæret raske (skal man være for at kunne deltage på Dallund). Jeg kan vel ikke sige, at jeg er erklæret raskmeldt. Vi, med Myelomatose ved, at der er (stor) risiko for at sygdommen dukker op igen. Og det kunne godt være svært for andre at forstå denne situation. Det ville have været rart med en eller flere lidelsesfæller på kurset.

Den største fordel for mig var, at jeg havde min kone med. Det betyder uendelig meget, at man, senere der hjemme, kan tale om de forskellige ting som vi oplevede.

Så har du en mulighed for at medtage din ægtefælle, så gør det!

 

 

Efter Dallund

Nu er Dallund-tiden kommet lidt længere væk, og hverdagen har selvfølgelig meldt sig. Men vi bruger det, vi nu mener vi kan bruge fra Dallund i hverdagen. Sund og ernæringsrigtig mad, fysisk aktivitet, foredrag og underholdning og samtaler indbyrdes om situationen.

Desværre har realiteterne også vist sig for mig. Lige før sommerferien fik jeg tilbagefald igen, og her kom jeg med i en protokol (forsøg) med et nyt stof, som er udviklet af et amerikansk medicinalfirma. Stoffet er udvundet af rødvin og skulle kunne dræbe kræftceller.

Desværre var der efter 12 uger ikke de store bevægelser i positiv retning i sygdommen. Derfor blev jeg taget ud af forsøget og skulle nu i gang med en ret skrap kur. Kuren varer i alt 18 uger i perioder af 3 uger. Første dag i perioden Kemo, 2. og 5 dag i ugen Valcade, og hver dag i ugen Revilamid. Det vil sige alle de kendte stoffer i en kur. Og så starter det det hele forfra igen en ny 3 ugers periode – man er godt nok groggy!

 

Jeg håber, at denne artikel kan give dig inspiration og oplysning om, at livet ikke altid er så let at leve. Men gør du ikke selv en indsats, så gør det bare tingene sværere. Så på med vanten. Væk fra den lidt traditionelle hverdag, og forsøg at gøre noget du altid har villet gøre.

 

Jeg kan anbefale et ophold på Dallund Slot!

Med venlig hilsen

Myelomatosepatient

Kurt Jepsen